MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Kostely a kaple

KOSTELY A KAPLE 26. 5. 2023

Kaple sv. Anny v Anenské Studánce

Kaple sv. Anny je centrem areálu Domova u studánky. Vznikla v roce 1756 na místě starší dřevěné svatyně. Stojí na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem, je sklenuta valenou klenbou s výsečemi, apsida oddělena mírně...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka v Anenské Studánce

První dům boží byl v Anenské Studánce postaven během založení obce koncem 13. století. V polovině 15. století byl přestavěn, ale v roce 1607 jej nahradil nový kostel. Ten měl dřevěnou loď s kamenným presbytářem a samostatně...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple Panny Marie Zbraslavské v Kozlově

Kaple Panny Marie v Kozlově byla postavena v roce 1753, má dřevěnou zvonici s polygonální lucernou a je zakončena cibulovou bání. Bližší okolnosti jejího vzniku ani případné další stavební proměny nejsou známy. Pouze...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple sv. Barbory v České Třebové na Lhotce

Roku 1773 vypukla v obci cholera, lidé se modlili ke sv. Barboře, aby odvrátila tuto pohromu. Když nemoc pominula, vystavěli občané dřevěnou kapličku zasvěcenou této patronce. Roku 1800 byla tato kaple zbourána a postavena nová,...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple Panny Marie v České Třebové "Na Rybnické"

Kaple Panny Marie představuje hodnotný doklad drobné sakrální architektury ze 2.poloviny 18. století na okraji města, při hlavní silniční komunikaci. Příklad tradičního uplatnění barokního urbanismu. Kaple je menší zděný objekt...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné u České Třebové

Pozdně barokní venkovská kaple z r. 1780, postavená při záhumenicové cestě na okraji vsi. Dochovaná v pozměněné podobě z let 1888-9, kdy získala nové zasvěcení Cyrilovi a Metodějovi. Doklad barokní urbanizace krajiny. Kaple sv....

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů v Rybníku

Po založení obce zde samozřejmě neexistoval kostel.O trochu později spadala osada spíše pod faru v České Třebové. V letech 1450-1500 byla v Rybníku postavena dřevěná kaple. V lednu roku 1877 uspořádal starosta obce Anton...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kostel sv. Prokopa, opata v Dlouhé Třebové

Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové je římskokatolický kostel postavený v pseudogotickém (novogotickém) slohu. Tato sakrální stavba zasvěcená patronu obce sv. Prokopu byla postavena v letech 1905–1906. Přestože se jedná pouze...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Hřbitovní kaple sv. Josefa v Dlouhé Třebové

Podnět k postavení kaple dal František Sršeň (čp. 105), který zadal na svůj náklad vypracování plánu. Plány připravil stavitel Josef Schüler z Ústí nad Orlicí. K samotné stavbě došlo v roce 1898. Stavba byla financována...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple Navštívení Panny Marie ve Zhoři

Léta Páně 1865–1866 si zhořští občané postavili první místní kapli. Byla malá kamenná, ale útulná. Pamětníci věděli, že od roku 1915 pan Novotný z č. 40, zde začal sloužit májové pobožnosti. Tehdejší zvon zněl v...

více
KOSTELY A KAPLE 15. 3. 2023

Kaple Nanebevztí Panny Marie v Helvíkově

Vesnička Helvíkov leží v jihovýchodní části Orlicko – ústeckého okresu na samé hranici s okresem Svitavským. Vznikla, tak jako mnoho jiných obcí v této oblasti ve 13. století v procesu velké kolonizace a poprvé je...

více
KOSTELY A KAPLE 12. 3. 2023

Kostel sv. Jakuba v České Třebové

Text článku převzat ze stránek Městského muzea Česká Třebová, foto Michal Horák. Dříve, než byl v České Třebové postaven současný kostel sv. Jakuba Většího, stálo zde několik starších kostelních staveb. Z výkladu...

více
dnes
zítra
pondělí 29. květen 2023
Maxmilián / sv. Maximin (pondělí 8. týdne v mezidobí)
Texty: Sir 17,20-28 // Zl 32 // Mk 10,17-27
Bohoslužba 16:00 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
pozítří
úterý 30. květen 2023
Ferdinand / sv. Zdislava (úterý 8. týdne v mezidobí)
Texty: Sir 35,1-15 // Zl 50 // Mk 10,28-31
Bohoslužba 17:30 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zobrazit další