MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

červenec

neděle
14. 7. 2024
Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (15. neděle v mezidobí) Texty: Am 7,12-15 // Zl 85(84) // Ef 1,3-14 // Mk 6,7-13
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. M. Kolovratník | kancionál | Za + Jana Horáka manželku a dcery
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. V. Horák | kancionál | Za dary Ducha svatého a Boží požehnání
neděle
21. 7. 2024
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí) Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé z rodiny Kocmanovy a Trýskovy
úterý
23. 7. 2024
Libor / Svátek sv. Brigity Texty: Gal 2,19-20 // Zl 34 // Jan 15,1-8
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za Marii a Josefa Sotonovy
čtvrtek
25. 7. 2024
Jakub / svátek sv. Jakuba apoštola Texty: 2Kor 4,7-15 // Zl 126(125) // Mt 20,20-28
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | za zemřelé manžele Kamila a Adélku
sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
10:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | rytmická | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |
neděle
28. 7. 2024
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | Za živé a zemřelé z rodu Šimkových a Novotných

srpen

čtvrtek
1. 8. 2024
Oskar / sv. Alfons z Liguori (čtvrtek 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 18,1-6 // Zl 146 // Mt 13,47-53
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + manžela Jiřího, rodiče a živou rodinu Strejčkovu
neděle
4. 8. 2024
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí) Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + maminku Annu a živé a zemřelé děti
pátek
9. 8. 2024
Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Poděkování za studijní úspěchy, za rodinu, přátele a za všechny příležitosti, požehnání a dary, které od tebe dostáváme
sobota
10. 8. 2024
Vavřinec / Svátek sv. Vavřince Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence | za + Zdenu Královou a celou rodinu
neděle
11. 8. 2024
Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Miroslava Jirouška
bohoslužba
13:00 | Května - kapke sv. Vavřince | o. A. Grabiec | kancionál | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
12. 8. 2024
Klára / sv. Euplus (pondělí 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 1,2-5.24-28c // Zl 148 // Mt 17,22-27
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | za + manžela Františka a za živé a zemřelé z rodiny Burkoňovy
úterý
13. 8. 2024
Alena / sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans (úterý 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 2,8-3,4 // Zl 119 // Mt 18,1-5.10.12-14
bohoslužba
12:28 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za + Markétu Jelínkovou
čtvrtek
15. 8. 2024
Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Novákovy a Valíkovy
sobota
17. 8. 2024
Petra / sv. Myron (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | o. A. Grabiec | kancionál | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
18. 8. 2024
Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí) Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Lauru Rybkovou a za duše v očistci
neděle
25. 8. 2024
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí) Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Annu Vopálkovou
bohoslužba
11:30 | Semanín - Kostel sv. Bartoloměje | o. A. Grabiec | rytmická | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby

září

neděle
1. 9. 2024
Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí) Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodu Šimkových a Novotných
úterý
3. 9. 2024
Bronislav / sv. Řehoř Veliký (úterý 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 2,10b-16 // Zl 145 // Lk 4,31-37
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Františka Habarta a věrné zemřelé
čtvrtek
5. 9. 2024
Boris / sv. Viktorin (Vítězslav) (čtvrtek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,18-23 // Zl 24 // Lk 5,1-11
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za Boženu a Oldřicha Bělohlávkovy a za živé a zemřelé členy rodiny
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple Panny Marie (Rybnická ulice) | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | Za + kněze Aloise Velíska a sourozence. Za + Růženu Holoubkovou
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Ludmilu a Františka Flodrovy, oboje rodiče a za živé a zemřelé z rodiny Mičkovy, Gálovy a Flodrovy
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za živé a zemřelé z rodů Šimkových a Novotných
pondělí
9. 9. 2024
Daniela / sv. Petr Klaver (pondělí 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 5,1-8 // Zl 5 // Lk 6,6-11
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za rodinu Kratochvílovu a jejich rod
čtvrtek
12. 9. 2024
Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie (čtvrtek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 8,1b-7.10-13 // Zl 139 // Lk 6,27-38
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jaromíra Vencla a všechny z jeho rodiny
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Štanclových a věrné zemřelé
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Poděkování za všechna dobrodiní a prosba o požehnání do dalších dnů
pondělí
16. 9. 2024
Ludmila / sv. Ludmila (pondělí 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 11,17-26.33 // Zl 40 // Lk 7,1-10
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Cecilii, Ludmilu, Jindřicha a Jana Píšovy
úterý
17. 9. 2024
Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin (úterý 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,12-14.27-31a // Zl 100 // Lk 7,11-17
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Václava Burdu a pana Bendla
čtvrtek
19. 9. 2024
Zita / sv. Januárius (čtvrtek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,1-11 // Zl 118 // Lk 7,36-50
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Věru Kubíčkovou -Stivínovou, + Kamilu Sieglovou a za + Jana Hégra
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za kmotry Váňovy a Smetanovy a za kmotřence Honzu a Lucii
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Voleských a Síčových
čtvrtek
26. 9. 2024
Andrea / sv. Kosma a Damián (čtvrtek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 1,2-11 // Zl 90 // Lk 9,7-9
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdenu Královou
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdenu Královou
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |
neděle
29. 9. 2024
Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (26. neděle v mezidobí) Texty: Nm 11,25-29 // Zl 19(18) // Jak 5,1-6 // Mk 9,38-43.45.47-48
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za Annu Vopálkovou
pondělí
30. 9. 2024
Jeroným / sv. Jeroným (pondělí 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 1,6-22 // Zl 17 // Lk 9,46-50
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |

říjen

úterý
1. 10. 2024
Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (úterý 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 3,1-3.11-17.20-23 // Zl 88 // Lk 9,51-56
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdenu Královou
čtvrtek
3. 10. 2024
Bohumil / sv. Maxmilián (čtvrtek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 19,21-27 // Zl 27 // Lk 10,1-12
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za Elišku a všechny živé i zemřelé z rodiny Valíkovy a Pirklovy. Na poděkování za přijatá dobrodiní
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Hanu a Gustava Dolečkovy a za živé a zemřelé z rodiny Dolečkovy a Vimrovy
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Egona a Marcela Schusterovy a za živé a zemřelé z rodiny
bohoslužba
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | poutní | od 14:30 hod. modlitba růžence | Za + Pavla Štěpánka, bratra Petra a jejich rodiče
pondělí
7. 10. 2024
Justýna / Panna Maria Růžencová (pondělí 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 1,6-12 // Zl 111 // Lk 10,25-37
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za Vágnerovy
úterý
8. 10. 2024
Věra / sv. Simeon (úterý 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 1,13-24 // Zl 139 // Lk 10,38-42
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za duše v očistci a za vyslyšené prosby
čtvrtek
10. 10. 2024
Marina / sv. Paulin (čtvrtek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,1-5 // Lk 1 // Lk 11,5-13
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Hylasovy a Trnkovy
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdeňka Klumpara a rodiče
pondělí
14. 10. 2024
Agáta / sv. Kalist I. (pondělí 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 // Zl 113 // Lk 11,29-32
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jaroslava, Ladislavu a Moniku Fajtovy a jejich rodiče
úterý
15. 10. 2024
Tereza / sv. Terezie od Ježíše (úterý 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,1-6 // Zl 119 // Lk 11,37-41
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za kněze, řeholníky a za ty, na které nikdo nepamatuje
čtvrtek
17. 10. 2024
Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (čtvrtek 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,1-10 // Zl 98 // Lk 11,47-54
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
18. 10. 2024
Lukáš / Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + a živé členy rodiny Raabovy a Bystrických
pondělí
21. 10. 2024
Brigita / sv. Hilarion (pondělí 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 2,1-10 // Zl 100 // Lk 12,13-21
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Kotkovy a Maixnerovy
čtvrtek
24. 10. 2024
Nina / sv. Antonín Maria Klaret (čtvrtek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,14-21 // Zl 33 // Lk 12,49-53
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jana a Anežku Macíčkovy, Zdenku Babkovou a zemřelé z rodin
neděle
27. 10. 2024
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (30. neděle v mezidobí) Texty: Jer 31,7-9 // Zl 126(125) // Zid 5,1-6 // Mk 10,46-52
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Karla Martince
pondělí
28. 10. 2024
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
31. 10. 2024
Štěpánka / sv. Wolfgang (čtvrtek 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,10-20 // Zl 144 // Lk 13,31-35
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé a živé z rodiny Rerychovy
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé rodiče Hamplovy a za Zdeňka Smoláka
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za + rodiče Miladu a Josefa Michalcovy, za živé i zemřelé z rodiny Agelovy, Bezděkovy a Michalcovy
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
08:21 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé manžele Antonína a Zdenu Kratochvílovy
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Milana Novotného a jeho živé blízké
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + rodiče, sestru a bratra Kutzerovy
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + manžele Jirouškovy
pondělí
11. 11. 2024
Martin / sv. Martin (pondělí 32. týdne v mezidobí) Texty: Tit 1,1-9 // Zl 24 // Lk 17,1-6
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
úterý
12. 11. 2024
Benedikt / sv. Josafat (úterý 32. týdne v mezidobí) Texty: Tit 2,1-8.11-14 // Zl 37 // Lk 17,7-10
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | za Jaroslava Štefka a za živé i zemřelé z jeho rodiny
čtvrtek
14. 11. 2024
Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (čtvrtek 32. týdne v mezidobí) Texty: Flm 7-20 // Zl 146 // Lk 17,20-25
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
15. 11. 2024
Leopold / sv. Albert Veliký (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za + manžela a prosba o požehnání pro celou rodinu
úterý
19. 11. 2024
Alžběta / sv. Mechtilda (úterý 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 3,1-6.14-22 // Zl 15 // Lk 19,1-10
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
21. 11. 2024
Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (čtvrtek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 5,1-10 // Zl 149 // Lk 19,41-44
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Stránských
pondělí
25. 11. 2024
Kateřina / sv. Kateřina (pondělí 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 14,1-3.4b-5 // Zl 24 // Lk 21,1-4
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
úterý
26. 11. 2024
Artur / sv. Silvestr (úterý 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 14,14-20 // Zl 96 // Lk 21,5-11
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Obrovy a Paarovy
čtvrtek
28. 11. 2024
René / sv. Mansuet (Miloslav) (čtvrtek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a // Zl 100 // Lk 21,20-28
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
29. 11. 2024
Zina / sv. Saturnin (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |

prosinec

neděle
1. 12. 2024
Iva / sv. Edmund Kampián (1. neděle adventní) Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Miloslava Tesaře a rodiče
pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | kancionál | za rodinu Fajtovu
úterý
3. 12. 2024
Svatoslav / sv. František Xaverský (úterý 1. adventního týdne) Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
5. 12. 2024
Jitka / sv. Sába (čtvrtek 1. adventního týdne) Texty: Iz 26,1-6 // Zl 118 // Mt 7,21.24-27
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Hanu a Gustava Dolečkovy a za všechny živé a zemřelé z rodiny Dolečkovy a Vimrovy
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
17:00 | Česká Třebová - Lhotka - kaple sv. Barbory | o. A. Grabiec | rytmická | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
pondělí
9. 12. 2024
Vratislav / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
úterý
10. 12. 2024
Julie / sv. Julie a Eulálie (úterý 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
12. 12. 2024
Simona / sv. Jana Františka de Chantal (čtvrtek 2. adventního týdne) Texty: Iz 41,13-20 // Zl 145 // Mt 11,11-15
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Františka Slavíka a jeho blízké
pátek
13. 12. 2024
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Poděkování a prosba za dar zdraví a vztahy v rodině
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Blanku a Jaroslava Bittlovy
úterý
17. 12. 2024
Daniel / sv. Lazar Texty: Gn 49,1a.2.8-10 // Zl 72 // Mt 1,1-17
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
19. 12. 2024
Ester / bl. Urban Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | za + sestry Simonovy a za živé a zemřelé z rodiny Fajtovy
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + manžela Jiřího, prarodiče a živou rodinu Strejčkovu
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za + Luboše Záluského a věrné zemřelé
pondělí
23. 12. 2024
Vlasta / sv. Jan Kentský Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
!

Sbírky: Česká Třebová = 3.227, - Kč. Dlouhá Třebová = 1.500,- Kč. Děkujeme za příspěvky na opravu lavic a na opravu stodoly. *** Od 8. 7. do 19. 7. bude o. Adam mimo farnost (dovolená). Zastupuje P. Vít Horák z Ústí nad Orlicí (tel. č. 605 229 124). *** Na sobotu 13. 7. 2024 se poptávají brigádnici na farní brigádu (demontáž lešení a u klid kolem farní stodoly. Sraz v 8:30 hod. u fary v České Třebové. Též prosíme o zajištění občerstvení pro brigádníky. Předem děkujeme. ***

Farní knihovna přístupná: v pondělí 10:00-11:00, úterý 9:00-9:30 nebo dle tel. domluvy s Věrkou Šimkovou 723 080 644. *** Prosíme o vyplněné přihlášky na katecheze pro děti na školní rok 2024/2025. *** Pondělní farní evangelizační buňka se v době prázdnit konat nebude. *** Nedělní dětské katecheze (v sakristii kostela sv. Jakuba) se během letních prázdnin nekonají. *** Těšíme se na Vaše pohledy z dovolené.