MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

březen

úterý
5. 3. 2024
Kazimír / sv. Teofil (Bohumil) (úterý 3. postního týdne) Texty: Dan 3,25.34-43 // Zl 25 // Mt 18,21-35
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za Janu Špičákovou a její syny Stanislava a Jaroslava.
čtvrtek
7. 3. 2024
Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (čtvrtek 3. postního týdne) Texty: Jer 7,23-28 // Zl 95 // Lk 11,14-23
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Na poděkování za dar života
pátek
8. 3. 2024
Gabriela / sv. Jan z Boha (pátek 3. postního týdne) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 81 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Suchánkovy a Markovy
neděle
10. 3. 2024
Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní) Texty: 2Kron 36,14-16.19-23 // Zl 137(136) // Ef 2,4-10 // Jan 3,14-21
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Elfridu Witlaschilovou, rodiče a sourozence
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | po bohoslužbě drobné pohoštění před kostelem | Za + rodiny Jílkových, Josefa, manželku Miladu a syna Josefa
bohoslužba
11:30 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
11. 3. 2024
Anděla / sv. Eulogius z Kordoby (pondělí 4. postního týdne) Texty: Iz 65,17-21 // Zl 30 // Jan 4,43-54
bohoslužba
15:28 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | Za +Miloslava Pelcla
úterý
12. 3. 2024
Řehoř / sv. Kvirin (úterý 4. postního týdne) Texty: Ez 47,1-9.12 // Zl 46 // Jan 5,1-3a.5-16
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za Marii Burdovou, manžela, syny a živou rodinu
čtvrtek
14. 3. 2024
Rút, Matylda / sv. Matylda (čtvrtek 4. postního týdne) Texty: Ex 32,7-14 // Zl 106 // Jan 5,31-47
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za uzdravení Viliama
pátek
15. 3. 2024
Ida / sv. Longin (pátek 4. postního týdne) Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Ke cti utrpení Pána Ježíše v Getsemanech
neděle
17. 3. 2024
Vlastimil / sv. Patrik (5. neděle postní) Texty: Jer 31,31-34 // Zl 51(50) // Zid 5,7-9 // Jan 12,20-33
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za uzdravení
bohoslužba
11:30 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
18. 3. 2024
Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský (pondělí 5. postního týdne) Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za +Martu Simonovou
úterý
19. 3. 2024
Josef / Slavnost sv. Josefa Texty: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 // Zl 89(88) // Rim 4,13.16-18.22 // Mt 1,16.18-21.24a
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Josefu a Jindřicha Dlouhých
čtvrtek
21. 3. 2024
Radek / bl. Serapion (čtvrtek 5. postního týdne) Texty: Gn 17,3-9 // Zl 105 // Jan 8,51-59
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Josefa Lněničku a snachu Ilonu
pátek
22. 3. 2024
Leona / sv. Epafrodit (pátek 5. postního týdne) Texty: Jer 20,10-13 // Zl 18 // Jan 10,31-42
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za vylitou krev při pocení našeho Pána Ježíše Krista v Getsemanech
sobota
23. 3. 2024
Ivona / sv. Turibius z Mongroveja (sobota 5. postního týdne) Texty: Ez 37,21-28 // Jer 31 // Jan 11,45-56
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Zhoř - kaple Panny Marie | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
24. 3. 2024
Gabriel / sv. Kateřina Švédská (6. neděle postní - Květná neděle) Texty: Iz 50,4-7 // Zl 22(21) // Flp 2,6-11 // Mk 14,1-15,47
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | rytmická | Květná neděle | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
10:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | Květná neděle | Za živé a zemřelé z rodů Šimkových a Novotných
pondělí
25. 3. 2024
Marián / pondělí Svatého týdne (pondělí Svatého týdne) Texty: Iz 42,1-7 // Zl 27 // Jan 12,1-11
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | Za +děti Pavlu, Lucku a Martina
úterý
26. 3. 2024
Emanuel / sv. Kastulus (Haštal) (úterý Svatého týdne) Texty: Iz 49,1-6 // Zl 71 // Jan 13,21-33.36-38
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy Horákovy rodiny a celý rod
čtvrtek
28. 3. 2024
Soňa / Zelený čtvrtek (Zelený čtvrtek) Texty: Ex 12,1-8.11-14 // Zl 116(115) // 1Kor 11,23-26 // Jan 13,1-15
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Zelený čtvrtek Mše na památku Večeře Páně | volná intence - zadat
pátek
29. 3. 2024
Taďána / Velký pátek (Velký pátek) Texty: Iz 52,13-53,12 // Zl 31(30) // Zid 4,14-16;5,7-9 // Jan 18,1-19,42
bohoslužba
17:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Velký pátek | ***
sobota
30. 3. 2024
Arnošt / Bílá sobota (Bílá sobota) Texty:
bohoslužba
20:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Vstup do vigilie (starozákonní čtení) |
neděle
31. 3. 2024
Quido / bl. Balbína (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) Texty: Sk 10,34a.37-43 // Zl 118(117) // Kol 3,1-4 // Jan 20,1-9
bohoslužba
05:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Velikonoční vigilie |
bohoslužba
10:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Slavnost Zmrtvýchvstání Páně | volná intence - zadat
!

Sbírky: Česká Třebová = 4.476- Kč; Dlouhá Třebová = 360, - Kč. *** Stav účtu na rekonstrukci kostela sv. Jakuba činí = 721.813, - Kč děkujeme. *** V sobotu 9. března se koná postní duchovní obnova, kterou povede P. J. Héblt. Zahájení obnovy bude v 9:30 hod. na faře. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit společného oběda, ať se nahlásí nejpozději do neděle 3. března 2024.

Od pondělí do pátku v době od 8:00 do 11:00 hod. může každý využít, pro soukromou návštěvu (modlitbu), kapli na faře. *** Na Velikonoce si sami připravujeme PAŠKÁL. Děti (s pomocí rodičů), si můžou na připravené srdíčko napsat jméno někoho z rodiny nebo z kamarádů a špendlíkem si to srdíčko připevní na svíci v kostele. *** Vzadu v kostele (na mříži) je umístěna krabička na úmysly. Je to příležitost pro každého, aby si napsal úmysl. Na tyto úmysly se budeme modlit při mši na velikonoční neděli ráno. *** Dne 16. března 2024 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu koná 4. Seminář o evangelizaci. Hlavní host, P. Vlastimil Kadlec, OMI, téma “Radost evangelia.” Odpoledne bude možno vybrat si z workshopů zaměřených na evangelizaci. V rámci workshopu bude mít přednášku i o. Adam, a to na téma "Evangelizace „dovnitř“ – péče o farníky".