MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

květen

neděle
28. 5. 2023
Vilém / sv. Emil (Slavnost Seslání Ducha Svatého) Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // 1Kor 12,3b-7.12-13 // Jan 20,19-23
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | Miloš Kolovratník | po bohoslužbě společná snídaně | Za + Ludmilu a Františka Cinkovy a syna Františka
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | Miloš Kolovratník | kancionál | Za +rodiče Štípkovy a věrné zemřelé
bohoslužba
11:11 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | Kolovratník/Stolarik | kancionál |
bohoslužba
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | Vít Horák | kancionál | Na poděkování
pondělí
29. 5. 2023
Maxmilián / sv. Maximin (pondělí 8. týdne v mezidobí) Texty: Sir 17,20-28 // Zl 32 // Mk 10,17-27
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | Miloš Kolovratník | | Za +rodiče Hanušovy, Majchrákovy, za manžela Václava Hanuše a bratra Štefana
úterý
30. 5. 2023
Ferdinand / sv. Zdislava (úterý 8. týdne v mezidobí) Texty: Sir 35,1-15 // Zl 50 // Mk 10,28-31
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | Miloš Kolovratník | kancionál | Za Ferdinanda a Zdeňku Štefkovy a za živé i zemřelé členy jejich rodiny

červen

čtvrtek
1. 6. 2023
Laura / sv. Justin (čtvrtek 8. týdne v mezidobí) Texty: Sir 42,15-26 // Zl 33 // Mk 10,46-52
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | Miloš Kolovratník | kancionál | Za živé a zemřelé členy Čechovy rodiny a celý rod
neděle
4. 6. 2023
Dalibor / sv. František Caracciolo (Slavnost Nejsvětější Trojice) Texty: Ex 34,4b-6.8-9 // Dan 3 // 2Kor 13,11-13 // Jan 3,16-18
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | Miloš Kolovratník | kancionál | Za + Emilii Filipovou, manžela a rodiče
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | Miloš Kolovratník | kancionál | Za + Ladislava Richtra, manželky a živé z rodiny
bohoslužba
11:11 | Třebovice - kostel sv. Jiří | Kolovratník/Stolarik | kancionál | Za + rodiče Vlastu a Josefa Fajtovy a za všechny živé z r. Řehořovy. Za živé a + z rodiny Fojtíkovy a Adámkovy. Za živé a + z rodiny Halbrštátovy a Piroškovy.
bohoslužba
14:00 | Česká Třebová - kaple na faře | Miloš Kolovratník | bohoslužba a setkání pro neslyšíci |
úterý
6. 6. 2023
Norbert / sv. Norbert (úterý 9. týdne v mezidobí) Texty: Tob 2,9-14 // Zl 112 // Mk 12,13-17
čtvrtek
8. 6. 2023
Medard / sv. Medard (Těla a krve Páně) Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
pátek
9. 6. 2023
Stanislava / sv. Efrém Syrský (pátek 9. týdne v mezidobí) Texty: Tob 11,5-17 // Zl 146 // Mk 12,35-37
sobota
10. 6. 2023
Gita / sv. Maxim (sobota 9. týdne v mezidobí) Texty: Tob 12,1.5-15.20 // Tob 13 // Mk 12,38-44
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
11. 6. 2023
Bruno / sv. Barnabáš (10. neděle v mezidobí) Texty: Oz 6,3-6 // Zl 50(49) // Rim 4,18-25 // Mt 9,9-13
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Stránských
úterý
13. 6. 2023
Antonín / sv. Antonín z Padovy (úterý 10. týdne v mezidobí) Texty: 2Kor 1,18-22 // Zl 119 // Mt 5,13-16
čtvrtek
15. 6. 2023
Vít / sv. Vít (čtvrtek 10. týdne v mezidobí) Texty: 2Kor 3,15-4,1.3-6 // Zl 85 // Mt 5,20-26
pátek
16. 6. 2023
Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova) Texty: Dt 7,6-11 // Zl 103(102) // 1Jan 4,7-16 // Mt 11,25-30
sobota
17. 6. 2023
Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie) Texty: Iz 61,9-11 // 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd // 1Jan 4,7-16 // Lk 2,41-51
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
18. 6. 2023
Milan / sv. Marina (11. neděle v mezidobí) Texty: Ex 19,2-6a // Zl 100(99),2.3.5 // Rim 5,6-11 // Mt 9,36-10,8
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +manžela Floriána Mičku, rodiče a živé i zemřelé z rodiny Mičkovy, Gálovy a Flodrovy.
úterý
20. 6. 2023
Květa / sv. Silverius (úterý 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kor 8,1-9 // Zl 146 // Mt 5,43-48
čtvrtek
22. 6. 2023
Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (čtvrtek 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kor 11,1-11 // Zl 111 // Mt 6,7-15
pátek
23. 6. 2023
Zdeňka / sv. Josef Cafasso (pátek 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kor 11,18.21b-30 // Zl 34 // Mt 6,19-23
sobota
24. 6. 2023
Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Texty: Iz 49,1-6 // Zl 139 // Sk 13,22-26 // Lk 1,57-66.80
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
25. 6. 2023
Ivan / sv. Vilém, ct. Ivan (12. neděle v mezidobí) Texty: Jer 20,10-13 // Zl 69(68) // Rim 5,12-15 // Mt 10,26-33
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za požehnání pro rodiny Vejdovu, Drašnarovu a Gregarovu
bohoslužba
11:11 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | poutní bohoslužba | *
úterý
27. 6. 2023
Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (úterý 12. týdne v mezidobí) Texty: Gn 13,2.5-18 // Zl 15 // Mt 7,6.12-14
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | Za živé i zemřelé z rodiny Kotlářovy, Slavíkovy a Urbánkovy
čtvrtek
29. 6. 2023
Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za zemřelé z rodiny Kubíkovy a Jančaříkovy
pátek
30. 6. 2023
Šárka / sv. prvomučedníci římští (pátek 12. týdne v mezidobí) Texty: Gn 17,1.5.9-10.15-22 // Zl 128 // Mt 8,1-4
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za paní Komárkovou, Chadimovou a pana Klusáčka

červenec

sobota
1. 7. 2023
Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt) (sobota 12. týdne v mezidobí) Texty: Gn 18,1-15 // Lk 1 // Mt 8,5-17
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
2. 7. 2023
Patricie / sv. Ota (13. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,8-11.14-16a // Zl 89(88) // Rim 6,3-4.8-11 // Mt 10,37-42
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Johnovy
bohoslužba
16:00 | Kozlov - kaple Panny Marie Zbraslavské | poutní bohoslužba | *
úterý
4. 7. 2023
Prokop / sv. Prokop (úterý 13. týdne v mezidobí) Texty: Gn 19,15-29 // Zl 26 // Mt 8,23-27
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | Za + Anežku Hondlovou a jejího manžela Josefa
středa
5. 7. 2023
Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
bohoslužba
14:00 | Svinná - kaple sv. Cyrila a Metoděje | poutní bohoslužba | *
čtvrtek
6. 7. 2023
Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová (čtvrtek 13. týdne v mezidobí) Texty: Gn 22,1-19 // Zl 116A // Mt 9,1-8
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Waligovy
pátek
7. 7. 2023
Bohuslava / sv. Wilibald (pátek 13. týdne v mezidobí) Texty: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 // Zl 106 // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé i zemřelé členy rodiny Dvořákovy a věrné zemřelé
sobota
8. 7. 2023
Nora / sv. Kilián (sobota 13. týdne v mezidobí) Texty: Gn 27,1-5.15-29 // Zl 135 // Mt 9,14-17
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
9. 7. 2023
Drahoslava / sv. Veronika Giulianiová (14. neděle v mezidobí) Texty: Zach 9,9-10 // Zl 145(144) // Rim 8,9.11-13 // Mt 11,25-30
bohoslužba
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +sestry Ladislavu, Františku a Marii a rodinu Simonovu
bohoslužba
09:30 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | poutní bohoslužba |
úterý
11. 7. 2023
Olga / Svátek sv. Benedikta Texty: Pr 2,1-9 // Zl 34(33) // Mt 19,27-29
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | Za rodinu Kubištovu
čtvrtek
13. 7. 2023
Markéta / sv. Jindřich (čtvrtek 14. týdne v mezidobí) Texty: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 // Zl 105 // Mt 10,7-15
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +Jaroslavu Klumparovou a rodiče
pátek
14. 7. 2023
Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (pátek 14. týdne v mezidobí) Texty: Gn 46,1-7.28-30 // Zl 37 // Mt 10,16-23
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +Olgu Filáčkovou a živé a zemřelé z rodiny
sobota
15. 7. 2023
Jindřich / sv. Bonaventura (sobota 14. týdne v mezidobí) Texty: Gn 49,29-32;50,15-26a // Zl 105 // Mt 10,24-33
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
16. 7. 2023
Luboš / Panna Maria Karmelská (15. neděle v mezidobí) Texty: Iz 55,10-11 // Zl 65(64) // Rim 8,18-23 // Mt 13,1-23
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Pémovy, Rubešovy a Baňasovy
bohoslužba
11:00 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | poutní bohoslužba | *
úterý
18. 7. 2023
Drahomíra / sv. Emilián (úterý 15. týdne v mezidobí) Texty: Ex 2,1-15a // Zl 69 // Mt 11,20-24
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Novákovy a Valíkovy
čtvrtek
20. 7. 2023
Ilja / sv. Eliáš (čtvrtek 15. týdne v mezidobí) Texty: Ex 3,13-20 // Zl 105 // Mt 11,28-30
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za + Ludmilu Sladkou, Marii Horákovou, rodiče a celý rod
pátek
21. 7. 2023
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (pátek 15. týdne v mezidobí) Texty: Ex 11,10-12,14 // Zl 116B // Mt 12,1-8
sobota
22. 7. 2023
Magdaléna / sv. Marie Magdaléna Texty: Pís 3,1-4a // Zl 63,2.3-4.5-6.8-9 // Jan 20,1.11-18
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
bohoslužba
15:00 | Trpík - kaple sv. Anny | poutní bohoslužba | *
neděle
23. 7. 2023
Libor / Svátek sv. Brigity (16. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 12,13.16-19 // Zl 86(85) // Rim 8,26-27 // Mt 13,24-43
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | poutní bohoslužba | *
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za dary Ducha svatého, poděkování a prosba o zdraví a Boží požehnání
úterý
25. 7. 2023
Jakub / svátek sv. Jakuba apoštola Texty: 2Kor 4,7-15 // Zl 126(125) // Mt 20,20-28
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | Za + Josefa Lněničku, rodiče a sestry
čtvrtek
27. 7. 2023
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (čtvrtek 16. týdne v mezidobí) Texty: Ex 19,1-2.9-11.16-20b // Dan 3 // Mt 13,10-17
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +maminky Anny a jejich živé i zemřelé děti
pátek
28. 7. 2023
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (pátek 16. týdne v mezidobí) Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za + tetu Annu a Ludmilu
sobota
29. 7. 2023
Marta / sv. Marta (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Ex 24,3-8 // Zl 50 // Mt 13,24-30
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
30. 7. 2023
Bořivoj / sv. Petr Chryzolog (17. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 3,5.7-12 // Zl 119(118) // Rim 8,28-30 // Mt 13,44-52
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | poutní bohoslužba | Za +Ladislava Beránka, za živé a zemřelé členy rodiny Klusoňovy

srpen

úterý
1. 8. 2023
Oskar / sv. Alfons z Liguori (úterý 17. týdne v mezidobí) Texty: Ex 33,7-11;34,5b-9.28 // Zl 103 // Mt 13,36-43
čtvrtek
3. 8. 2023
Miluše / sv. Lydie (čtvrtek 17. týdne v mezidobí) Texty: Ex 40,16-21.34-38 // Zl 84 // Mt 13,47-53
pátek
4. 8. 2023
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (pátek 17. týdne v mezidobí) Texty: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 // Zl 81 // Mt 13,54-58
sobota
5. 8. 2023
Kristián / Posvěcení římské baziliky Panny Marie (sobota 17. týdne v mezidobí) Texty: Lv 25,1.8-17 // Zl 67 // Mt 14,1-12
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
6. 8. 2023
Oldřiška / Svátek Proměnění Páně (Svátek Proměnění Páně) Texty: Dan 7,9-10.13-14 // Zl 97(96) // 2Petr 1,16-19 // cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +Augustina a Františku Simonovy
úterý
8. 8. 2023
Soběslav / sv. Dominik (úterý 18. týdne v mezidobí) Texty: Nm 12,1-13 // Zl 51 // Mt 14,22-36
čtvrtek
10. 8. 2023
Vavřinec / Svátek sv. Vavřince Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +Markétu Jelínkovou, manžela a sourozence
pátek
11. 8. 2023
Zuzana / sv. Klára (pátek 18. týdne v mezidobí) Texty: Dt 4,32-40 // Zl 77 // Mt 16,24-28
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Záluských a Janůjových
sobota
12. 8. 2023
Klára / sv. Euplus (sobota 18. týdne v mezidobí) Texty: Dt 6,4-13 // Zl 18 // Mt 17,14-20
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
bohoslužba
15:00 | Helvíkov - kaple Panny Marie Nanebevzaté | poutní bohoslužba | *
neděle
13. 8. 2023
Alena / sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,9a.11-13a // Zl 85(84) // Rim 9,1-5 // Mt 14,22-33
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za + Janu, Erika a Iva Schusterovy
bohoslužba
13:00 | Května - kapke sv. Vavřince | poutní bohoslužba | *
úterý
15. 8. 2023
Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | kancionál | Za + Egona a Marcela Schusterovy y prarodiče Michalovičkovy
čtvrtek
17. 8. 2023
Petra / sv. Myron (čtvrtek 19. týdne v mezidobí) Texty: Joz 3,7-10a.11.13-17 // Zl 114 // Mt 18,21-19,1
pátek
18. 8. 2023
Helena / sv. Helena (pátek 19. týdne v mezidobí) Texty: Joz 24,1-13 // Zl 136 // Mt 19,3-12
sobota
19. 8. 2023
Ludvík / sv. Jan Eudes (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Joz 24,14-29 // Zl 16 // Mt 19,13-15
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | poutní bohoslužba | *
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
20. 8. 2023
Bernard / sv. Bernard (20. neděle v mezidobí) Texty: Iz 56,1.6-7 // Zl 67(66) // Rim 11,13-15.29-32 // Mt 15,21-28
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +Františka Habarta a věrné zemřelé
bohoslužba
11:00 | Semanín - kostel sv. Bartoloměje | poutní bohoslužba | *
úterý
22. 8. 2023
Bohuslav / Panna Maria Královna (úterý 20. týdne v mezidobí) Texty: Sd 6,11-24a // Zl 85 // Mt 19,23-30
čtvrtek
24. 8. 2023
Bartoloměj / Svátek sv. Bartoloměje apoštola Texty: Zj 21,9b-14 // Zl 145(144) // Jan 1,45-51
pátek
25. 8. 2023
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (pátek 20. týdne v mezidobí) Texty: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 // Zl 146 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za živé i zemřelé členy rodiny Nádvorníkovy a věrné zemřelé
sobota
26. 8. 2023
Luděk / ct. Martin Středa (sobota 20. týdne v mezidobí) Texty: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 // Zl 128 // Mt 23,1-12
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
27. 8. 2023
Otakar / sv. Monika (21. neděle v mezidobí) Texty: Iz 22,19-23 // Zl 138(137) // Rim 11,33-36 // Mt 16,13-20
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za + rodiče Loubalovy
úterý
29. 8. 2023
Evelína / Umučení sv. Jana Křtitele Texty: Jer 1,17-19 // Zl 71 // Mk 6,17-29
čtvrtek
31. 8. 2023
Pavlína / sv. Rajmund (čtvrtek 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Sol 3,7-13 // Zl 90 // Mt 24,42-51
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za Boženu a Oldřicha Bělohlávkovy a za živé i zemřelé členy jejich rodiny

září

pátek
1. 9. 2023
Linda, Samuel / sv. Jiljí (pátek 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Sol 4,1-8 // Zl 97 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za +P. Aloise Velíska, rodiče a sourozence. Za +Růženu Holoubkovou.
sobota
2. 9. 2023
Adéla / sv. Justus (sobota 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Sol 4,9-11 // Zl 98 // Mt 25,14-30
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | bohoslužba s nedělní platností | volná intence - zadat
neděle
3. 9. 2023
Bronislav / sv. Řehoř Veliký (22. neděle v mezidobí) Texty: Jer 20,7-9 // Zl 63(62) // Rim 12,1-2 // Mt 16,21-27
bohoslužba
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Na poděkování a prosba o požehnání

říjen

neděle
8. 10. 2023
Věra / sv. Simeon (27. neděle v mezidobí) Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
bohoslužba

prosinec

sobota
2. 12. 2023
Blanka / sv. Bibiána (sobota 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
17:00 | Česká Třebová - Lhotka - kaple sv. Barbory | poutní bohoslužba |
!

STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ, PROSÍME O TRPĚLIVOST!