MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

pořad bohoslužeb 40. týdne - 1.-8. 10.

neděle
1. 10.
Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (26. neděle v mezidobí) Texty: Ez 18,25-28 // Zl 25(24) // Flp 2,1-11 // Mt 21,28-32
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za+Ludmilu a Františka Cinkovy a syna Františka
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Hylasovy a Trnkovy
11:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Adámkovy, Batelkovy, Zavřelovy, Navrátilovy a Rukavičkovy
pondělí
2. 10.
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Rozloučení se zemřelou Marií Novákovou | Za +Marii Novákovou
úterý
3. 10.
Bohumil / sv. Maxmilián (úterý 26. týdne v mezidobí) Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +rodiče Jana a Marii Bukovských
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | j. D. Stolarik | bohoslužba slova | po bohoslužbě návštěva nemocných v domově seniorů | ***
čtvrtek
5. 10.
Eliška / sv. Palmác (čtvrtek 26. týdne v mezidobí) Texty: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 // Zl 19 // Lk 10,1-12
17:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za rodinu v Polsku a věrné zemřelé
pátek
6. 10.
Hanuš / sv. Bruno (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Bar 1,15-22 // Zl 79 // Lk 10,13-16
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Bohumila Vlastníka a celý rod. Za +Annu Stránskou.
sobota
7. 10.
Justýna / Panna Maria Růžencová (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Bar 4,5-12.27-29 // Zl 69 // Lk 10,17-24
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | j. D. Stolarik | bohoslužba slova s texty nedělní liturgie | ***
neděle
8. 10.
Věra / sv. Simeon (27. neděle v mezidobí) Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za +manželé Hamarovy, Zavřelovy a Marii Kováčovou
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | od 14:30 hod. modlitba růžence | Za +Pavla Štěpánka, bratra Petra a jejich rodiče. Za všechny živé z jejich rodin.

další události v tomto týdnu

pondělí
2. 10.
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 12:00 | Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Spiritualita farních buněk
18:30 - 21:00 | Česká Třebová - fara
Setkání rady
Setkání ekonomické rady
20:00 - 23:00 | Česká Třebová - fara
úterý
3. 10.
Biblické vzdělávání
Biblické hodina
19:00 - 20:30 | Česká Třebová - fara
pátek
6. 10.
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
sobota
7. 10.
  • Volby do pastorační rady farnosti – proběhnou října  -  více na webu a na nástěnkách.
  • V týdnu začínají Katecheze dětí dle rozpisuCvičení Orla také dle rozpisu
  • Hledá se zájemce o službu kostelníka – kostelnice.
  • Farní knihovna otevřena v pondělí od 10.00 do 11.00hod
  • Sobota 7. října - Mezifarnostní fotbalový turnaj – Kunčice –Letohrad (fotbalové hřiště)

Pořad bohoslužeb v tabulkovém formátu naleznete - zde.