MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

pořad bohoslužeb 22. týdne - 28.5.-4. 6.

neděle
28. 5.
Vilém / sv. Emil (Slavnost Seslání Ducha Svatého) Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // 1Kor 12,3b-7.12-13 // Jan 20,19-23
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | Miloš Kolovratník | po bohoslužbě společná snídaně | Za + Ludmilu a Františka Cinkovy a syna Františka
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | Miloš Kolovratník | kancionál | Za +rodiče Štípkovy a věrné zemřelé
11:11 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | Kolovratník/Stolarik | kancionál |
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | Vít Horák | kancionál | Na poděkování
pondělí
29. 5.
Maxmilián / sv. Maximin (pondělí 8. týdne v mezidobí) Texty: Sir 17,20-28 // Zl 32 // Mk 10,17-27
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | Miloš Kolovratník | | Za +rodiče Hanušovy, Majchrákovy, za manžela Václava Hanuše a bratra Štefana
úterý
30. 5.
Ferdinand / sv. Zdislava (úterý 8. týdne v mezidobí) Texty: Sir 35,1-15 // Zl 50 // Mk 10,28-31
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | Miloš Kolovratník | kancionál | Za Ferdinanda a Zdeňku Štefkovy a za živé i zemřelé členy jejich rodiny
čtvrtek
1. 6.
Laura / sv. Justin (čtvrtek 8. týdne v mezidobí) Texty: Sir 42,15-26 // Zl 33 // Mk 10,46-52
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | Miloš Kolovratník | kancionál | Za živé a zemřelé členy Čechovy rodiny a celý rod
neděle
4. 6.
Dalibor / sv. František Caracciolo (Slavnost Nejsvětější Trojice) Texty: Ex 34,4b-6.8-9 // Dan 3 // 2Kor 13,11-13 // Jan 3,16-18
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | Miloš Kolovratník | kancionál | Za + Emilii Filipovou, manžela a rodiče
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | Miloš Kolovratník | kancionál | Za + Ladislava Richtra, manželky a živé z rodiny
11:11 | Třebovice - kostel sv. Jiří | Kolovratník/Stolarik | kancionál | Za + rodiče Vlastu a Josefa Fajtovy a za všechny živé z r. Řehořovy. Za živé a + z rodiny Fojtíkovy a Adámkovy. Za živé a + z rodiny Halbrštátovy a Piroškovy.
14:00 | Česká Třebová - kaple na faře | Miloš Kolovratník | bohoslužba a setkání pro neslyšíci |

další události v tomto týdnu

neděle
28. 5.
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
pondělí
29. 5.
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:00 | Česká Třebová - fara
Příprava na svátosti
Katecheze 3. třída
13:30 - 15:00 | Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
středa
31. 5.
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
čtvrtek
1. 6.
Katecheze
Katecheze děvčata 4. - 5. třída
14:00 - 15:15 | Česká Třebová - fara
pátek
2. 6.
Společenské akce
Noc kostelů v České Třebové
16:30 - 18:30 | Česká Třebová - sv. Jakub a rotunda sv. Kateřiny
Společenské akce
Noc kostelů v Dlouhé Třebové
19:00 - 20:30 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
sobota
3. 6.
Společenské akce
Orelská pouť Králíky
10:45 - 17:00 | HORA MATKY BOŽÍ KRÁLÍKY
 • Neděle 28. května - Sbírka na pastoračná aktivity
 • Čtvrtek 1. června - Návštěvy nemocných

 • Pátek 2. června - Program noci kostelů v České Třebové:

  • 16:00 hod. CČSH zahájení společnou modlitbou,
  • 16:30 - 18:30 hod. soutěž pro děti a návštěvy kostelů a modliteben

  • 16:30 - 18:30 hod. otevřen kostel sv. Jakuba a rotunda sv. Kateřiny (plnění úkolů na téma J. A. Komenského)
     

  • CČSH:
   • 18:00 hod. vystoupení worshipové kapely CASD
   • 19:00 hod. vyhodnocení soutěže
   • 19:30 hod. divadelní pohádka Oříšková chaloupka
   • 21:30 hod. posezení u ohně

 • Pátek 2. června - Noc kostelů v Dlouhé Třebové - kostel sv. Prokopa:

  • 19:00 hod. koncert bývalých žáku ZUŠ - plakát zde

 • Sobota 3. června - Orelská pouť do Králík - plakátek na webových stránkách farnosti - více zde

 • Sobota 10. června - Tajný  výlet pro manželské páry - pozvání zde - zájemci se mohou přihlásit na farní e-mail rkf.ceskatrebova@dihk.cz  nebo osobně na faře