MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

pořad bohoslužeb 10. týdne - 3.-10. 3.

neděle
3. 3.
Kamil / sv. Kunhuta (3. neděle postní) Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19(18) // 1Kor 1,22-25 // Jan 2,13-25
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Marii a Antonína Štanclovy a za živé a zemřelé z rodiny Štanclovy a Vaculíkovy
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Poděkování za ochranu a Boží pomoc
11:30 | Třebovice - kostel sv. Jiří | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Adámkovy, Batelkovy, Zavřelovy, Navrátilovy a Rukavičkovy. Za zdárnou rekonstrukci fary.
13:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | Setkání a bohoslužba pro neslyšící | Intence dle požadavku neslyšících
pondělí
4. 3.
Stela / sv. Kazimír (pondělí 3. postního týdne) Texty: 2Kral 5,1-15a // Zl 42 // Lk 4,24-30
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za +Václava Fajta a jeho rodiče
úterý
5. 3.
Kazimír / sv. Teofil (Bohumil) (úterý 3. postního týdne) Texty: Dan 3,25.34-43 // Zl 25 // Mt 18,21-35
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za Janu Špičákovou a její syny Stanislava a Jaroslava.
čtvrtek
7. 3.
Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (čtvrtek 3. postního týdne) Texty: Jer 7,23-28 // Zl 95 // Lk 11,14-23
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Na poděkování za dar života
pátek
8. 3.
Gabriela / sv. Jan z Boha (pátek 3. postního týdne) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 81 // Mk 12,28b-34
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Suchánkovy a Markovy
neděle
10. 3.
Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní) Texty: 2Kron 36,14-16.19-23 // Zl 137(136) // Ef 2,4-10 // Jan 3,14-21
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Elfridu Witlaschilovou, rodiče a sourozence
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | po bohoslužbě drobné pohoštění před kostelem | Za + rodiny Jílkových, Josefa, manželku Miladu a syna Josefa
11:30 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby

další události v tomto týdnu

neděle
3. 3.
Modlitební setkání
Křížová cesta pro rodiny s dětmi
15:00 - 16:00 | Česká Třebová - fara
Modlitební setkání
Adorace a chvály
20:00 - 21:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří
pondělí
4. 3.
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 | Česká Třebová - fara
úterý
5. 3.
Modlitební setkání
Křížová cesta
7:30 - 8:00 | Česká Třebová - kaple na faře
čtvrtek
7. 3.
Udílení svátostí
Návštěvy nemocných
9:00 - 15:00 | Česká Třebová
pátek
8. 3.
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 | Česká Třebová - fara
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:30 | Česká Třebová - fara
Duchovni obnova
Seminář život v Duchu (Sievers)
19:30 - 21:00 | Česká Třebová - fara
Setkání
Setkání mládeže
19:30 - 21:00 | Česká Třebová - fara
sobota
9. 3.
Duchovni obnova
Postní duchovní obnova s Jiřím Hébltem
9:30 - 13:00 | Česká Třebová - fara
neděle
10. 3.
Modlitební setkání
Adorace a chvály
20:00 - 21:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří
  • Sbírky: Česká Třebová = 4.476- Kč; Dlouhá Třebová = 360, - Kč. 
  • Stav účtu na rekonstrukci kostela sv. Jakuba činí = 721.813, - Kč děkujeme.
  • Na Velikonoce si sami připravujeme PAŠKÁL. Děti (s pomocí rodičů), si můžou na připravené srdíčko napsat jméno někoho z rodiny nebo z
    kamarádů a špendlíkem si to srdíčko připevní na svíci v kostele.
  • Vzadu v kostele (na mříži) je umístěna krabička na úmysly. Je to příležitost pro každého, aby si napsal úmysl. Na tyto úmysly se budeme modlit
    při mši na velikonoční neděli ráno. 
  • 16. března 2024 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu koná 4. Seminář o evangelizaci. Hlavní host, P. Vlastimil Kadlec, OMI, téma “Radost evangelia.” Odpoledne bude možno vybrat si z workshopů zaměřených na evangelizaci. V rámci workshopu bude mít přednášku i o. Adam, a to na téma "Evangelizace „dovnitř“ – péče o farníky".