MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

pořad bohoslužeb 25. týdne - 16.-23. 6.

neděle
16. 6.
Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (11. neděle v mezidobí) Texty: Ez 17,22-24 // Zl 92(91) // 2Kor 5,6-10 // Mk 4,26-34
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. V. Horák | kancionál | Požehnání pro rodiny Vejdovu, Drašnarovu a Gregarovu
pondělí
17. 6.
Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (pondělí 11. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 21,1-16 // Zl 5 // Mt 5,38-42
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | Za + Martu Šímovou, manžela Slávka, oboje rodiče a za živé a zemřelé z rodiny Šímovy
úterý
18. 6.
Milan / sv. Marina (úterý 11. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 21,17-29 // Zl 51 // Mt 5,43-48
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za Stefanii a Jozefa Pierzgovy a celý rod
čtvrtek
20. 6.
Květa / sv. Silverius (čtvrtek 11. týdne v mezidobí) Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Kotlářovy, Slavíkovy a Urbánkovy
pátek
21. 6.
Alois / sv. Alois Gonzaga (pátek 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 11,1-4.9-18.20 // Zl 132 // Mt 6,19-23
17:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živou a zemřelou rodinu Jančaříkovou a Kubíkovou
sobota
22. 6.
Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (sobota 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé rodiče a bratra Myszoglad
17:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. Jan Paseka | kancionál | od 16:30 hod. modlitba růžence | Za Pavla a Bedřišku Loubalovy
neděle
23. 6.
Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí) Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé prarodiče Javorské
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za živé a zemřelé z rodiny Stránských
11:30 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby

další události v tomto týdnu

neděle
16. 6.
Modlitební setkání
Adorace a chvály
20:00 - 21:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří
pondělí
17. 6.
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 | Česká Třebová - fara
středa
19. 6.
Společenské akce
Biblické tance
17:00 - 18:00 | Česká Třebová - fara
pátek
21. 6.
Svátost smíření
Páteční svátost smíření (zpovídá o. Adam)
17:20 - 18:20 | Česká Třebová - sv. Jakub
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 | Česká Třebová - sv. Jakub
Setkání mládeže
sobota
22. 6.
Společenské akce
Benefiční koncert pro kostel sv. Jakuba v Č. Třebové
19:00 - 20:00 | Česká Třebová sv. Jakub
neděle
23. 6.
  • Sbírky: Česká Třebová = 4.620, - Kč; Dlouhá Třebová = 1.677, - Kč.
  • V pondělí 17. 6. nebude farní evangelizační buňka!
  • V pondělí 17. 6. v 19:30 vystoupí v rámci týdne sportu skupina Epydemye (doporučení od Jany a Radka Babkových).
  • V neděli 23. 6. po bohoslužbě mládež připravuje pohoštění s možností přispět na farní tábor. 
  • Farní knihovna přístupná: v pondělí 10:00-11:00, úterý 9:00-9:30 nebo dle tel. domluvy s Věrkou Šimkovou 723 080 644. 
  • Děkujeme za příspěvky na opravu lavic a na opravu stodoly.