MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Křest

Křest dětí

Církev křtí děti tam, kde má záruku ve víře alespoň jednoho z rodičů. Hned v úvodu křestního obřadu zazní otázka rodičům: „Zavazujete se, že ze svého dítěte vychováte křesťana, že jej naučíte modlit, číst boží slovo, žít v církvi, že jej dovedete k přijímání Kristova těla a jeho krve?“

Vrcholem křestní bohoslužby je vyznání víry v trojjediného Boha a ve společenství církve. Jinak řečeno, rodiče a kmotři stojí před společenstvím a vyznávají, že jsou křesťané a touží, abych jejich dítě s nimi sdílelo jejich křesťanskou víru.

V naší farnosti se zájemci nejprve setkávají s jedním z manželských párů, aby spolu povídali o konkrétních situacích křesťanské výchovy, a v dalším setkání prochází s knězem křestní obřad, jeho modlitby a symboliku, aby se s průběhem křestního obřadu mohli co nejvíce ztotožnit.

Pro rodiče, kteří se mezi nás přistěhovali anebo se touží dozvědět, jak rodiny prožívají víru, chceme být otevřeným společenstvím a rádi je mezi sebe přijmeme.

Křest dospělých

Je to jedna z radostí farnosti. Během posledních 20 let se v naší farnosti rozhodlo pro Krista a s tím spojený křest na 80 převážně mladých (ale nejen mladých) lidí.

Křesťanství je životní styl, a proto zájemce potřebuje čas, aby poznal Ježíše Krista a život s ním (stejně jako se potřebují poznat snoubenci, než uzavřou manželství). Příprava trvá cca 1,5 – 2 roky. Setkáváme se o nedělích od 17 do 19 hodin.

Můžeme říci, že dnes nemalou část našeho společenství tvoří ti, kdo nevyrostli v křesťanském prostředí a víru objevili až v dospělosti. Seznámení s křesťanstvím je nabídkou i pro ty, kteří sice byli v dětství pokřtěni, ale nikdo jim víru nepředal a nenaučil je žít s Kristem a v církvi.

dnes
zítra
pondělí 29. květen 2023
Maxmilián / sv. Maximin (pondělí 8. týdne v mezidobí)
Texty: Sir 17,20-28 // Zl 32 // Mk 10,17-27
Bohoslužba 16:00 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
pozítří
úterý 30. květen 2023
Ferdinand / sv. Zdislava (úterý 8. týdne v mezidobí)
Texty: Sir 35,1-15 // Zl 50 // Mk 10,28-31
Bohoslužba 17:30 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zobrazit další