MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

září

sobota
30. 9. 2023
Jeroným / sv. Jeroným (sobota 25. týdne v mezidobí) Texty: Zach 2,5-9.14-15a // Jer 31 // Lk 9,43b-45
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | o. A. Grabiec | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
Pracovní setkání
Velký úklid kostela a jeho okolí
8:30 - 11:30 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Společenské akce
Mezinárodní varhanní festival
19:00 - 21:00 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba

říjen

neděle
1. 10. 2023
Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (26. neděle v mezidobí) Texty: Ez 18,25-28 // Zl 25(24) // Flp 2,1-11 // Mt 21,28-32
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za+Ludmilu a Františka Cinkovy a syna Františka
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Hylasovy a Trnkovy
bohoslužba
11:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Adámkovy, Batelkovy, Zavřelovy, Navrátilovy a Rukavičkovy
pondělí
2. 10. 2023
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Rozloučení se zemřelou Marií Novákovou | Za +Marii Novákovou
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 12:00 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Spiritualita farních buněk
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
Setkání rady
Setkání ekonomické rady
20:00 - 23:00 |Česká Třebová - fara
úterý
3. 10. 2023
Bohumil / sv. Maxmilián (úterý 26. týdne v mezidobí) Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +rodiče Jana a Marii Bukovských
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | j. D. Stolarik | bohoslužba slova | po bohoslužbě návštěva nemocných v domově seniorů | ***
Biblické vzdělávání
Biblické hodina
19:00 - 20:30 |Česká Třebová - fara
čtvrtek
5. 10. 2023
Eliška / sv. Palmác (čtvrtek 26. týdne v mezidobí) Texty: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 // Zl 19 // Lk 10,1-12
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za rodinu v Polsku a věrné zemřelé
Setkání
Vikariátní setkání kněží a jáhnů
9:00 - 13:00 |Dolní Dobrouč
pátek
6. 10. 2023
Hanuš / sv. Bruno (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Bar 1,15-22 // Zl 79 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Bohumila Vlastníka a celý rod. Za +Annu Stránskou.
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
sobota
7. 10. 2023
Justýna / Panna Maria Růžencová (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Bar 4,5-12.27-29 // Zl 69 // Lk 10,17-24
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | j. D. Stolarik | bohoslužba slova s texty nedělní liturgie | ***
Společenské akce
Podzimní koncert
17:00 - 18:30 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
neděle
8. 10. 2023
Věra / sv. Simeon (27. neděle v mezidobí) Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za +manželé Hamarovy, Zavřelovy a Marii Kováčovou
bohoslužba
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | od 14:30 hod. modlitba růžence | Za +Pavla Štěpánka, bratra Petra a jejich rodiče. Za všechny živé z jejich rodin.
pondělí
9. 10. 2023
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (pondělí 27. týdne v mezidobí) Texty: Jon 1,1-2,1.11 // Jon 2 // Lk 10,25-37
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | j. D. Stolarik | tichá - bohoslužba slova | ***
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Spása v jiných náboženstvích
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
úterý
10. 10. 2023
Marina / sv. Paulin (úterý 27. týdne v mezidobí) Texty: Jon 3,1-10 // Zl 130 // Lk 10,38-42
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
12. 10. 2023
Marcel / sv. Radim (čtvrtek 27. týdne v mezidobí) Texty: Mal 3,13-20a // Zl 1 // Lk 11,5-13
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za rodinu Matyášovu a Brůnovu
pátek
13. 10. 2023
Renáta / sv. Eduard (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Jl 1,13-15;2,1-2 // Zl 9 // Lk 11,15-26
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé Jaroslava, Ladislavu a Moniku Fajtovy a jejich rodiče
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
sobota
14. 10. 2023
Agáta / sv. Kalist I. (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Jl 4,12-21 // Zl 97 // Lk 11,27-28
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | j. D. Stolarik | bohoslužba slova s texty nedělní liturgie | ***
bohoslužba
17:30 | Zhoř - kaple Panny Marie | o. A. Grabiec | kancional | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavků v místě bohoslužby
Společenské akce
Mezinárodní varhanní festival
19:00 - 21:00 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
neděle
15. 10. 2023
Tereza / sv. Terezie od Ježíše (28. neděle v mezidobí) Texty: Iz 25,6-l0a // Zl 23 (22) // Flp 4,12-14.19-20 // Mt 22,1-14
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Zdeňka Klumpara a rodiče
bohoslužba
11:00 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle pozadavku v místě bohoslužby
pondělí
16. 10. 2023
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (pondělí 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 1,1-7 // Zl 98 // Lk 11,29-32
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá |
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Křesťanské církve
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
úterý
17. 10. 2023
Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (úterý 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 1,16-25 // Zl 19 // Lk 11,37-41
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za kněze a za ty, na které nikdo nepamatuje
středa
18. 10. 2023
Modlitební setkání
Biblické tance
17:00 - 18:00 |Česká Třebová - kaple na faře
čtvrtek
19. 10. 2023
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (čtvrtek 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 3,21-30a // Zl 130 // Lk 11,47-54
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Elišku a všechny živé a zemřelé z rodiny Valíkovy a Pirklovy a za přijatá dobrodiní
pátek
20. 10. 2023
Vendelín / sv. Irena (pátek 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 4,1-8 // Zl 32 // Lk 12,1-7
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Eriku Prausovou a Zdeňka Filáčka
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
sobota
21. 10. 2023
Brigita / sv. Hilarion (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | o. A. Grabiec | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
22. 10. 2023
Sabina / sv. Marie Salome (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 45,1.4-6 // Zl 96(95) // 1Sol 1,1-5b // Mt 22,15-21
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Anežku Klumparovou a rodiče
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | volná intence - zadat
pondělí
23. 10. 2023
Teodor / sv. Jan Kapistránský (pondělí 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 4,20-25 // Lk 1 // Lk 12,13-21
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | tichá | Za + z rodiny Maixnerovy a Kotkovy
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Mše svatá
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
úterý
24. 10. 2023
Nina / sv. Antonín Maria Klaret (úterý 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21 // Zl 40 // Lk 12,35-38
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Žofii a Františka Klusoňovy a +manžela Ladislava Beránka
čtvrtek
26. 10. 2023
Erik / sv. Rustik (čtvrtek 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 6,19-23 // Zl 1 // Lk 12,49-53
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Johnovy
pátek
27. 10. 2023
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Štanclovy a věrné zemřelé
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
sobota
28. 10. 2023
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Semanín - Kostel sv. Bartoloměje | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
29. 10. 2023
Silvie / sv. Narcis (30. neděle v mezidobí) Texty: Ex 22,20-26 // Zl 18(17) // 1Sol 1,5c-10 // Mt 22,34-40
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Karla Martince, oboje rodiče
bohoslužba
11:11 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
30. 10. 2023
Tadeáš / sv. Marcel (pondělí 30. týdne v mezidobí) Texty: Rim 8,12-17 // Zl 68 // Lk 13,10-17
bohoslužba
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Svátosti - první část
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
úterý
31. 10. 2023
Štěpánka / sv. Wolfgang (úterý 30. týdne v mezidobí) Texty: Rim 8,18-25 // Zl 126 // Lk 13,18-21
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat

listopad

čtvrtek
2. 11. 2023
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za spásu a požehnání pro rodinu Rerychovu
pátek
3. 11. 2023
Hubert / sv. Martin de Porres (pátek 30. týdne v mezidobí) Texty: Rim 9,1-5 // Zl 147B // Lk 14,1-6
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za všechny zemřelé členy naší farnosti
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
sobota
4. 11. 2023
Karel / sv. Karel Boromejský (sobota 30. týdne v mezidobí) Texty: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 // Zl 94 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
5. 11. 2023
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (31. neděle v mezidobí) Texty: Mal 1,14b-2,2b.8-10 // Zl 131(130) // 1Sol 2,7b-9.13 // Mt 23,1-12
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +rodiče Miladu a Josefa Michalcovy a za živé i zemřelé z rodiny Agelovy, Bezděkovy, Michalcovy
bohoslužba
11:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
14:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | tichá | bohoslužba pro neslyšící | Intence dle požadavku neslyšících
pondělí
6. 11. 2023
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 11,29-36 // Zl 69 // Lk 14,12-14
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Svátosti - druhá část
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
úterý
7. 11. 2023
Saskie / sv. Wilibrord (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 12,5-16a // Zl 131 // Lk 14,15-24
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Milana Novotného a jeho živé blízké
čtvrtek
9. 11. 2023
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +manžela a požehnání pro celou rodinu
pátek
10. 11. 2023
Evžen / sv. Lev Veliký (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 15,14-21 // Zl 98 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé z rodiny Rudovy a Jílkovy
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
sobota
11. 11. 2023
Martin / sv. Martin (sobota 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 16,3-9.16.22-27 // Zl 145 // Lk 16,9-15
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Semanín - fara | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
12. 11. 2023
Benedikt / sv. Josafat (32. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 6,12-16 // Zl 63(62) // 1Sol 4,13-18 // Mt 25,1-13
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | biřmování | Za Jiřího Matouška a děti
pondělí
13. 11. 2023
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
Biblické vzdělávání
Kurzy Gamma - Liturgický rok
18:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
úterý
14. 11. 2023
Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (úterý 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 2,23-3,9 // Zl 34 // Lk 17,7-10
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | j. D. Stolarik | tichá | bohoslužba slova | po bohoslužbě návštěva nemocných v domově důchodců | ***
středa
15. 11. 2023
Modlitební setkání
Biblické tance
17:00 - 18:00 |Česká Třebová - kaple na faře
čtvrtek
16. 11. 2023
Otmar / sv. Markéta Skotská (čtvrtek 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 7,22-8,1 // Zl 119 // Lk 17,20-25
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Aloise Klumpara a rodiče
pátek
17. 11. 2023
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 13,1-9 // Zl 19 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Cilku Kotyzovou a rodiče
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
sobota
18. 11. 2023
Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 18,14-16;19,6-9 // Zl 105 // Lk 18,1-8
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | poutní bohoslužba |
bohoslužba
18:00 | Zhoř - kaple Panny Marie | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
19. 11. 2023
Alžběta / sv. Mechtilda (33. neděle v mezidobí) Texty: Pr 31,10-13.19-20.30-31 // Zl 128 (127) // 1Sol 5,1-6 // Mt 25,14-30
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Stránských
bohoslužba
11:00 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
20. 11. 2023
Nikola / sv. Felix z Valois (pondělí 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64 // Zl 119 // Lk 18,35-43
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
úterý
21. 11. 2023
Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (úterý 33. týdne v mezidobí) Texty: 2Mak 6,18-31 // Zl 3 // Lk 19,1-10
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za Jaroslava Štefka a za živé i zemřelé členy jeho rodiny
čtvrtek
23. 11. 2023
Klement / sv. Klement I. (čtvrtek 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 2,15-29 // Zl 50 // Lk 19,41-44
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +rodiče, sestru a bratra Kutzerovy
pátek
24. 11. 2023
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 4,36-37.52-59 // 1Kron 29 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
sobota
25. 11. 2023
Kateřina / sv. Kateřina (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 6,1-13 // Zl 9 // Lk 20,27-40
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
26. 11. 2023
Artur / sv. Silvestr (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Ez 34,11-12.15-17 // Zl 23(22) // 1Kor 15,20-26.28 // Mt 25,31-46
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za živé a zemřelé z rodiny Obrovy a Paarovy
bohoslužba
11:11 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Kvety Štěpánkové
pondělí
27. 11. 2023
Xenie / sv. Virgil (pondělí 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 1,1-6.8-20 // Dan 3 // Lk 21,1-4
bohoslužba
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
úterý
28. 11. 2023
René / sv. Mansuet (Miloslav) (úterý 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 2,31-45 // Dan 3 // Lk 21,5-11
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
30. 11. 2023
Ondřej / Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé Polky, které žily v Česku

prosinec

pátek
1. 12. 2023
Iva / sv. Edmund Kampián (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Anežku Stránikovou
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
sobota
2. 12. 2023
Blanka / sv. Bibiána (sobota 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
17:00 | Česká Třebová - Lhotka - kaple sv. Barbory | poutní bohoslužba |
neděle
3. 12. 2023
Svatoslav / sv. František Xaverský (1. neděle adventní) Texty: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 // Zl 80(79) // 1Kor 1,3-9 // Mk 13,33-37
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé rodiče Hamplovy a Zdeňka Smoláka
bohoslužba
11:00 | Třebovice - kostel sv. Jiří | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
14:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | tichá | bohoslužba pro neslyšící | Intence dle požadavku neslyšících
pondělí
4. 12. 2023
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
úterý
5. 12. 2023
Jitka / sv. Sába (úterý 1. adventního týdne) Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 12. 2023
Benjamín / sv. Ambrož (čtvrtek 1. adventního týdne) Texty: Iz 26,1-6 // Zl 118 // Mt 7,21.24-27
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Danuši Schusterovou a Jardu Kopeckého
pátek
8. 12. 2023
Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
sobota
9. 12. 2023
Vratislav / sv. Valerie (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
10. 12. 2023
Julie / sv. Julie a Eulálie (2. neděle adventní) Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Luboše Záluského a věrné zemřelé; Za + Jana Hrušku a za živé členy jeho rodiny
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | volná intence - zadat
pondělí
11. 12. 2023
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
úterý
12. 12. 2023
Simona / sv. Jana Františka de Chantal (úterý 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Poděkování a prosba za dar zdraví a vztahy v rodině
čtvrtek
14. 12. 2023
Lýdie / sv. Jan od Kříže (čtvrtek 2. adventního týdne) Texty: Iz 41,13-20 // Zl 145 // Mt 11,11-15
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
pátek
15. 12. 2023
Radana / sv. Valerián (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +manžela Jiřího, rodiče a živou rodinu Strejčkovu
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
sobota
16. 12. 2023
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
17. 12. 2023
Daniel / sv. Lazar (3. neděle adventní) Texty: Iz 61,1-2a.10-11 // Lk 1,46-48a.48b-50.53-54 // 1Sol 5,16-24 // Jan 1,6-8.19-28
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Blanku a Jaroslava Bittlovy
bohoslužba
11:00 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
18. 12. 2023
Modlitební setkání
Modlitby matek
9:00 - 11:30 |Česká Třebová - fara
úterý
19. 12. 2023
Ester / bl. Urban Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Františka Slavíka a jeho blízké
středa
20. 12. 2023
Modlitební setkání
Biblické tance
17:00 - 18:00 |Česká Třebová - kaple na faře
čtvrtek
21. 12. 2023
Natálie / sv. Petr Kanisius Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Anežku Stránikovou
pátek
22. 12. 2023
Šimon / sv. Servul Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +sestry Simonovy a jejich rodiče
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
neděle
24. 12. 2023
Adam a Eva / Štědrý den (4. neděle adventní) Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | dětská štedrovečerní bohoslužba | volná intence - zadat
bohoslužba
23:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Rybova mše vánoční | volná intence - zadat
úterý
26. 12. 2023
Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána) Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
28. 12. 2023
Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci (Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků) Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 12. 2023
Judita / sv. Tomáš Becket Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Příležitost ke ztišení před Pánem - adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kaple na faře
Svátost smíření
Páteční pravidelná svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
sobota
30. 12. 2023
David / sv. Evžen Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | j. D. Stolarik | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
31. 12. 2023
Silvestr / sv. Silvestr (Svátek Svaté rodiny) Texty: Gn 15,1-6;21,1-3 // Zl 105(104) // Zid 11,8.11-12.17-19 // Lk 2,22-40
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | volná intence - zadat

leden

středa
17. 1. 2024
Modlitební setkání
Biblické tance
17:00 - 18:00 |Česká Třebová - kaple na faře
!

Dne 20.9.2023 byl zveřejněn seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu pro volby do pastorační rady viz odkaz: Menu / Články a media / Oznámení / Volby do pastorační rady farnosti Česká Třebová - zveřejnění kandidátů.

Hledá se zájemce o službu kostelíka - kostelnice. *** Farní katecheze dětí začínají od 2. října 2023. Rozpis katechezí - skupinek naleznete viz.: menu / společenství / katecheze dětí. ***