MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

březen

úterý
5. 3. 2024
Kazimír / sv. Teofil (Bohumil) (úterý 3. postního týdne) Texty: Dan 3,25.34-43 // Zl 25 // Mt 18,21-35
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za Janu Špičákovou a její syny Stanislava a Jaroslava.
Modlitební setkání
Křížová cesta
7:30 - 8:00 |Česká Třebová - kaple na faře
čtvrtek
7. 3. 2024
Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (čtvrtek 3. postního týdne) Texty: Jer 7,23-28 // Zl 95 // Lk 11,14-23
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Na poděkování za dar života
Udílení svátostí
Návštěvy nemocných
9:00 - 15:00 |Česká Třebová
pátek
8. 3. 2024
Gabriela / sv. Jan z Boha (pátek 3. postního týdne) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 81 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy rodiny Suchánkovy a Markovy
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:30 |Česká Třebová - fara
Setkání
Setkání mládeže
19:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
Duchovni obnova
Seminář život v Duchu (Sievers)
19:30 - 21:00 |Česká Třebová - fara
sobota
9. 3. 2024
Duchovni obnova
Postní duchovní obnova s Jiřím Hébltem
9:30 - 13:00 |Česká Třebová - fara
neděle
10. 3. 2024
Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní) Texty: 2Kron 36,14-16.19-23 // Zl 137(136) // Ef 2,4-10 // Jan 3,14-21
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Elfridu Witlaschilovou, rodiče a sourozence
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | po bohoslužbě drobné pohoštění před kostelem | Za + rodiny Jílkových, Josefa, manželku Miladu a syna Josefa
bohoslužba
11:30 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
Modlitební setkání
Adorace a chvály
20:00 - 21:00 |Třebovice - kostel sv. Jiří
pondělí
11. 3. 2024
Anděla / sv. Eulogius z Kordoby (pondělí 4. postního týdne) Texty: Iz 65,17-21 // Zl 30 // Jan 4,43-54
bohoslužba
15:28 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | Za +Miloslava Pelcla
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
12. 3. 2024
Řehoř / sv. Kvirin (úterý 4. postního týdne) Texty: Ez 47,1-9.12 // Zl 46 // Jan 5,1-3a.5-16
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za Marii Burdovou, manžela, syny a živou rodinu
čtvrtek
14. 3. 2024
Rút, Matylda / sv. Matylda (čtvrtek 4. postního týdne) Texty: Ex 32,7-14 // Zl 106 // Jan 5,31-47
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za uzdravení Viliama
pátek
15. 3. 2024
Ida / sv. Longin (pátek 4. postního týdne) Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Ke cti utrpení Pána Ježíše v Getsemanech
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:30 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
neděle
17. 3. 2024
Vlastimil / sv. Patrik (5. neděle postní) Texty: Jer 31,31-34 // Zl 51(50) // Zid 5,7-9 // Jan 12,20-33
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za uzdravení
bohoslužba
11:30 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
18. 3. 2024
Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský (pondělí 5. postního týdne) Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za +Martu Simonovou
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
19. 3. 2024
Josef / Slavnost sv. Josefa Texty: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 // Zl 89(88) // Rim 4,13.16-18.22 // Mt 1,16.18-21.24a
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Josefu a Jindřicha Dlouhých
čtvrtek
21. 3. 2024
Radek / bl. Serapion (čtvrtek 5. postního týdne) Texty: Gn 17,3-9 // Zl 105 // Jan 8,51-59
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Josefa Lněničku a snachu Ilonu
pátek
22. 3. 2024
Leona / sv. Epafrodit (pátek 5. postního týdne) Texty: Jer 20,10-13 // Zl 18 // Jan 10,31-42
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za vylitou krev při pocení našeho Pána Ježíše Krista v Getsemanech
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:30 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
sobota
23. 3. 2024
Ivona / sv. Turibius z Mongroveja (sobota 5. postního týdne) Texty: Ez 37,21-28 // Jer 31 // Jan 11,45-56
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Zhoř - kaple Panny Marie | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
24. 3. 2024
Gabriel / sv. Kateřina Švédská (6. neděle postní - Květná neděle) Texty: Iz 50,4-7 // Zl 22(21) // Flp 2,6-11 // Mk 14,1-15,47
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | rytmická | Květná neděle | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
10:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | Květná neděle | Za živé a zemřelé z rodů Šimkových a Novotných
pondělí
25. 3. 2024
Marián / pondělí Svatého týdne (pondělí Svatého týdne) Texty: Iz 42,1-7 // Zl 27 // Jan 12,1-11
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | Za +děti Pavlu, Lucku a Martina
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
26. 3. 2024
Emanuel / sv. Kastulus (Haštal) (úterý Svatého týdne) Texty: Iz 49,1-6 // Zl 71 // Jan 13,21-33.36-38
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy Horákovy rodiny a celý rod
čtvrtek
28. 3. 2024
Soňa / Zelený čtvrtek (Zelený čtvrtek) Texty: Ex 12,1-8.11-14 // Zl 116(115) // 1Kor 11,23-26 // Jan 13,1-15
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Zelený čtvrtek Mše na památku Večeře Páně | volná intence - zadat
pátek
29. 3. 2024
Taďána / Velký pátek (Velký pátek) Texty: Iz 52,13-53,12 // Zl 31(30) // Zid 4,14-16;5,7-9 // Jan 18,1-19,42
bohoslužba
17:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Velký pátek | ***
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:30 |Česká Třebová - fara
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - fara
sobota
30. 3. 2024
Arnošt / Bílá sobota (Bílá sobota) Texty:
bohoslužba
20:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Vstup do vigilie (starozákonní čtení) |
neděle
31. 3. 2024
Quido / bl. Balbína (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) Texty: Sk 10,34a.37-43 // Zl 118(117) // Kol 3,1-4 // Jan 20,1-9
bohoslužba
05:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Velikonoční vigilie |
bohoslužba
10:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | Slavnost Zmrtvýchvstání Páně | volná intence - zadat

srpen

sobota
3. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
neděle
4. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
pondělí
5. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
úterý
6. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
středa
7. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
čtvrtek
8. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
pátek
9. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
sobota
10. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
!

Sbírky: Česká Třebová = 4.476- Kč; Dlouhá Třebová = 360, - Kč. *** Stav účtu na rekonstrukci kostela sv. Jakuba činí = 721.813, - Kč děkujeme. *** V sobotu 9. března se koná postní duchovní obnova, kterou povede P. J. Héblt. Zahájení obnovy bude v 9:30 hod. na faře. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit společného oběda, ať se nahlásí nejpozději do neděle 3. března 2024.

Od pondělí do pátku v době od 8:00 do 11:00 hod. může každý využít, pro soukromou návštěvu (modlitbu), kapli na faře. *** Na Velikonoce si sami připravujeme PAŠKÁL. Děti (s pomocí rodičů), si můžou na připravené srdíčko napsat jméno někoho z rodiny nebo z kamarádů a špendlíkem si to srdíčko připevní na svíci v kostele. *** Vzadu v kostele (na mříži) je umístěna krabička na úmysly. Je to příležitost pro každého, aby si napsal úmysl. Na tyto úmysly se budeme modlit při mši na velikonoční neděli ráno. *** Dne 16. března 2024 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu koná 4. Seminář o evangelizaci. Hlavní host, P. Vlastimil Kadlec, OMI, téma “Radost evangelia.” Odpoledne bude možno vybrat si z workshopů zaměřených na evangelizaci. V rámci workshopu bude mít přednášku i o. Adam, a to na téma "Evangelizace „dovnitř“ – péče o farníky".