MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

duben

neděle
14. 4. 2024
Vincenc / sv. Lambert (3. neděle velikonoční) Texty: Sk 3,13-15.17-19 // Zl 4,2.4.7.9 // 1Jan 2,1-5a // Lk 24,35-48
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za +z rodiny Šimkovy, Novákovy, Nestrašilovy a Röslerovy. Za +Boženu Burešovou, manžela a rodiče
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | přejeme oslavencům | Za živé i zemřelé z rodin Pešinových a Kutzerových
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Boštíkovu
Setkání rady
Setkání pastorační rady farnosti
16:00 - 17:30 |Česká Třebová - fara
Setkání
Setkání zájemců z řad mládeže o pobyt na Balkánu
17:30 - 18:30 |Česká Třebová - fara
Modlitební setkání
Adorace a chvály
20:00 - 21:00 |Třebovice - kostel sv. Jiří
pondělí
15. 4. 2024
Anastázie / sv. Anastázie (pondělí 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 6,8-15 // Zl 119 // Jan 6,22-29
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za + Petra Rybku, Alžbětu Kovářovou, Aloise Kováře, Františku Slezákovou, Josefa Rybína a manžele Mnislavu a Jiřího Váňovy, Vlastu a Jaroslava Jankelovy, Miladu a Antonína Fedrselovy a věrné zemřelé
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
16. 4. 2024
Irena / sv. Bernadetta Soubirousová (úterý 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 7,51-8,1a // Zl 31 // Jan 6,30-35
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jiřího Matouška a zemřelé děti
středa
17. 4. 2024
Společenské akce
Biblické tance
17:00 - 18:00 |Česká Třebová - fara
čtvrtek
18. 4. 2024
Valerie / sv. Krescenc (Rostislav) (čtvrtek 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 8,26-40 // Zl 66 // Jan 6,44-51
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Františka Habarta, rodiče a sourozence
pátek
19. 4. 2024
Rostislav / sv. Ema (pátek 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 9,1-20 // Zl 117 // Jan 6,52-59
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za paní Komárkovou, Chadimovou a pana Klusáčka
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
sobota
20. 4. 2024
Marcela / sv. Hugo (sobota 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 9,31-42 // Zl 116 // Jan 6,60-69
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - sál na Skalce | o. J. Brabenec | rytmická | bohoslužba v rámci víkendu Kána (komunita Chemin Neuf) | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Zhoř - kaple Panny Marie | o. A. Grabiec | kancionál | bohoslužba s texty nedělní liturgie | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
21. 4. 2024
Alexandra / sv. Anselm (4. neděle velikonoční) Texty: Sk 4,8-12 // Zl 118(117) // 1Jan 3,1-2 // Jan 10,11-18
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za +Františka Reichla, maminku Olgu a Josefa Štarmana
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | kancionál | Za + Marii Miklíkovou, manžela a děti. Za + Josefa Cápíka, manželku a syna. Za všechny živé z jejich rodin
bohoslužba
11:30 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
22. 4. 2024
Evženie / sv. Leonid (pondělí 4. velikonočního týdne) Texty: Sk 11,1-18 // Zl 42 // Jan 10,1-10
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | j. D. Stolarik | bohoslužba slova | ***
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
23. 4. 2024
Vojtěch / Svátek sv. Vojtěcha Texty: Sk 13,46-49 // Zl 96(95) // Jan 10,11-16
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | j. D. Stolarik | bohoslužba slova | ***
pátek
26. 4. 2024
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
neděle
28. 4. 2024
Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion (5. neděle velikonoční) Texty: Sk 9,26-31 // Zl 22(21) // 1Jan 3,18-24 // Jan 15,1-8
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za +z rodiny Mikešovy
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za rodinu Romanovu, Polanskou a Petrážovu
bohoslužba
11:30 | Třebovice - kostel sv. Jiří | o. A. Grabiec/ j. D. Stolarik | Poutní bohoslužba |
pondělí
29. 4. 2024
Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 103 // Mt 11,25-30
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za + Petra Rybku, Boženu Rybkovou a MUDr. Rudolfa Pečínku a za kněze - Františka Kettnera, Václava Bělohradského, Václava Johna, Františka Beneše a za zemřelé, na které nikdo nemyslí
Modlitební setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
30. 4. 2024
Blahoslav / sv. Zikmund (úterý 5. velikonočního týdne) Texty: Sk 14,19-28 // Zl 145 // Jan 14,27-31a
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |

květen

středa
1. 5. 2024
Svátek práce / Dělník sv. Josef Texty: Gn 1,26-2,3 // Zl 90(89) // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. májová pobožnost | Poděkování za dar života
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
čtvrtek
2. 5. 2024
Zikmund / sv. Atanáš (čtvrtek 5. velikonočního týdne) Texty: Sk 15,7-21 // Zl 96 // Jan 15,9-11
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | po bohoslužbě drobné občerstvení na domečku u rotundy |
pátek
3. 5. 2024
Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba Texty: 1Kor 15,1-8 // Zl 19(18) // Jan 14,6-14
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Martu Šímovou, manžela Slávka, oboje rodiče a za živé a zemřelé z rodiny Šímovy
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
neděle
5. 5. 2024
Klaudie / sv. Gothard (6. neděle velikonoční) Texty: Sk 10,25-26.34-35.44-48 // Zl 98(97) // 1Jan 4,7-10 // Jan 15,9-17
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | kancionál | Za zemřelou rodinu Štanclovu, Štýrskou a Dvořákovu
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Za zemřelé rodiče Hamplovy a za Zdeňka Smoláka
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
pondělí
6. 5. 2024
Radoslav / sv. Jan Sarkander (pondělí 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 16,11-15 // Zl 149 // Jan 15,26-16,4a
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | po bohoslužbě posezení u kávy | Za + manžela Václava Hanuše, rodiče Majchárkovy a bratra Štefana
Setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
7. 5. 2024
Stanislav / sv. Benedikt II. (úterý 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 16,22-34 // Zl 138 // Jan 16,5-11
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé členy Čechovy a celý rod
středa
8. 5. 2024
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
čtvrtek
9. 5. 2024
Ctibor / sv. Hermus (Nanebevstoupení Páně) Texty: Sk 1,1-11 // Zl 47(48) // Ef 1,17-23 // Mk 16,15-20
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | po bohoslužbě drobné občerstvení na domečku u rotundy | Za Annu Vopálkovou
pátek
10. 5. 2024
Blažena / sv. Izidor (pátek 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 18,9-18 // Zl 47 // Jan 16,20-23a
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Marii a Miroslava Kbelských a jejich rodiče, za + Annu Boháčovou a manžela
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
neděle
12. 5. 2024
Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (7. neděle velikonoční) Texty: Sk 1,15-17.20-26 // Zl 103(102) // 1Jan 4,11-16 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Radovana Barbořáka, poděkování za 30 let manželství Luboše a Celliny Jílkových
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
pondělí
13. 5. 2024
Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet (pondělí 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 19,1-8 // Zl 68 // Jan 16,29-33
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za + manželku Janu a oboje rodiče Koníčkovy a Linhartovy
Setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
14. 5. 2024
Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola Texty: Sk 1,15-17.20-26 // Zl 113(112) // Jan 15,9-17
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jana Vokase a rodiče
středa
15. 5. 2024
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
čtvrtek
16. 5. 2024
Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech Texty: Rim 8,31b-39 // Zl 69(68) // Mt 10,17-22
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | po bohoslužbě drobné občerstvení na domečku u rotundy | Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžela Jana Boštíka
pátek
17. 5. 2024
Aneta / sv. Paschal Baylon (pátek 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 25,13b-21 // Zl 103 // Jan 21,15-19
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Janůjových a Záluských
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
neděle
19. 5. 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého) Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé i zemřelé z rodiny Rerychovy
bohoslužba
11:30 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
Duchovni obnova
pondělí
20. 5. 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
bohoslužba
21:28 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | po bohoslužbě posezení u kávy | Za + Miloslava Pelcla
Setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
21. 5. 2024
Monika / sv. Ondřej Bobola (úterý 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 4,1-10 // Zl 55 // Mk 9,30-37
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Ladislava Nováka a celou jeho zemřelou rodinu
středa
22. 5. 2024
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
čtvrtek
23. 5. 2024
Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (čtvrtek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,1-6 // Zl 49 // Mk 9,41-50
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | po bohoslužbě drobné občerstvení na domečku u rotundy | Za živé a zemřelé z rodiny Rybkovy, Matějkovy a Beranovy
pátek
24. 5. 2024
Jana / sv. Vincent Lerinský (pátek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,9-12 // Zl 103 // Mk 10,1-12
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Josefa Hondla a jeho manželku Anežku
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
neděle
26. 5. 2024
Filip / sv. Filip Neri (Slavnost Nejsvětější Trojice) Texty: Dt 4,32-34.39-40 // Zl 33(32) // Rim 8,14-17 // Mt 28,16-20
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | 1. svaté přijímání | Za syna Martina a rodiče Ludmilu a Maxmiliána
bohoslužba
11:30 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavků v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. májová pobožnost | Za + Ludvíka Chadimu a živou a zemřelou rodinu
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
pondělí
27. 5. 2024
Valdemar / sv. Augustin z Canterbury (pondělí 8. týdne v mezidobí) Texty: 1Pt 1,3-9 // Zl 111 // Mk 10,17-27
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | tichá | Za bratra Petra Rybku, otce Petra, prarodiče Kovářovy a věrné zemřelé
Setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 |Česká Třebová - fara
úterý
28. 5. 2024
Vilém / sv. Emil (úterý 8. týdne v mezidobí) Texty: 1Pt 1,10-16 // Zl 98 // Mk 10,28-31
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Josefa Jelínka, manželku a sourozence
středa
29. 5. 2024
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
čtvrtek
30. 5. 2024
Ferdinand / sv. Zdislava (Těla a krve Páně) Texty: Ex 24,3-8 // Zl 116(115) // Zid 9,11-15 // Mk 14,12-16.22-26
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | po bohoslužbě drobné občerstvení na domečku u rotundy | Za rodinu Záleskou a Švábovou a uzdravení rodových kořenů
pátek
31. 5. 2024
Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Ferdinanda a Zdeňku Štefkovy a za živé i zemřelé členy jejich rodiny
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 |Česká Třebová - kostel sv. Prokopa
Svátost smíření
Páteční svátost smíření
17:30 - 18:20 |Česká Třebovice - kostel sv. Prokopa
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 |Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa

červen

neděle
2. 6. 2024
Jarmil / sv. Marcelin a Petr (9. neděle v mezidobí) Texty: Dt 5,12-15 // Zl 81(80) // 2Kor 4,6-11 // Mk 2,23-3,6
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
sobota
22. 6. 2024
Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (sobota 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |

červenec

sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |

srpen

sobota
3. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
neděle
4. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
pondělí
5. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
úterý
6. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
středa
7. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
čtvrtek
8. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
pátek
9. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
sobota
10. 8. 2024
Vavřinec / Svátek sv. Vavřince Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den

září

sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |

říjen

neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | poutní | od 14:30 hod. modlitba růžence |
!

Dne 11. dubna - Vikariátní setkání kněží a jáhnů - Sloupnice od 9:00 do 13:30 hod. *** Dne 13. dubna - Farní brigáda (příprava na rekonstrukci střechy farní stodoly) - sraz v 9:00 hod. u fary v Č. Třebové. *** Od úterý 16. dubna se se přesouvají úterní bohoslužby (v 8:00) do kostela sv. Jakuba. Od čtvrtka 18. dubna se čtvrteční bohoslužby (v 17:30) přesouvají do rotundy sv. Kateřiny. Po bohoslužbě jste všichni zváni na drobné občerstvení do domečku u rotundy. Od pátku 19. dubna se přesouvají páteční adorace (od 17:30 do 18:20) včetně zpovídání a bohoslužby (v 18:30) do kostela sv. Jakuba. ***

Sbírky: Česká Třebová = 9.408,- Kč; na Velký pátek = 3.342, - Kč; Damníkov = 700, - Kč.