MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

červenec

neděle
14. 7. 2024
Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (15. neděle v mezidobí) Texty: Am 7,12-15 // Zl 85(84) // Ef 1,3-14 // Mk 6,7-13
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. M. Kolovratník | kancionál | Za + Jana Horáka manželku a dcery
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. V. Horák | kancionál | Za dary Ducha svatého a Boží požehnání
Modlitební setkání
Adorace a chvály
20:00 - 21:00 |Třebovice - kostel sv. Jiří
neděle
21. 7. 2024
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí) Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé z rodiny Kocmanovy a Trýskovy
úterý
23. 7. 2024
Libor / Svátek sv. Brigity Texty: Gal 2,19-20 // Zl 34 // Jan 15,1-8
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. M. Kolovratník | kancionál | Za Marii a Josefa Sotonovy
čtvrtek
25. 7. 2024
Jakub / svátek sv. Jakuba apoštola Texty: 2Kor 4,7-15 // Zl 126(125) // Mt 20,20-28
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. M. Kolovratník | kancionál | Za + manžele Kamila a Adélku
pátek
26. 7. 2024
Anna / sv. Jáchym a Anna (pátek 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 3,14-17 // Jer 31 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
10:45 | Anenská Studánka - kaple sv. Anny (areál ÚSP) | o. A. Grabiec | rytmická | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
14:00 | Trpík - kaple sv. Anny | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |
neděle
28. 7. 2024
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Václava Juzu, oboje rodiče, bratra Jana a švagrové
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | Za živé a zemřelé z rodu Šimkových a Novotných

srpen

čtvrtek
1. 8. 2024
Oskar / sv. Alfons z Liguori (čtvrtek 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 18,1-6 // Zl 146 // Mt 13,47-53
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + manžela Jiřího, rodiče a živou rodinu Strejčkovu
sobota
3. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
neděle
4. 8. 2024
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí) Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + maminku Annu a živé a zemřelé děti
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
pondělí
5. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
úterý
6. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
středa
7. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
čtvrtek
8. 8. 2024
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
pátek
9. 8. 2024
Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | kancionál | Poděkování za studijní úspěchy, za rodinu, přátele a za všechny příležitosti, požehnání a dary, které od tebe dostáváme
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
sobota
10. 8. 2024
Vavřinec / Svátek sv. Vavřince Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence | za + Zdenu Královou a celou rodinu
Setkání mládeže
Farní tábor
celý den
neděle
11. 8. 2024
Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Miroslava Jirouška
bohoslužba
13:00 | Května - kapke sv. Vavřince | o. A. Grabiec | kancionál | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
12. 8. 2024
Klára / sv. Euplus (pondělí 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 1,2-5.24-28c // Zl 148 // Mt 17,22-27
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | za + manžela Františka a za živé a zemřelé z rodiny Burkoňovy
úterý
13. 8. 2024
Alena / sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans (úterý 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 2,8-3,4 // Zl 119 // Mt 18,1-5.10.12-14
bohoslužba
12:28 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za + Markétu Jelínkovou
čtvrtek
15. 8. 2024
Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Novákovy a Valíkovy
sobota
17. 8. 2024
Petra / sv. Myron (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
14:00 | Anenská Studánka - kostel sv. Vavřince | o. A. Grabiec | kancionál | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
18. 8. 2024
Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí) Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Lauru Rybkovou a za duše v očistci
neděle
25. 8. 2024
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí) Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Annu Vopálkovou
bohoslužba
11:30 | Semanín - Kostel sv. Bartoloměje | o. A. Grabiec | rytmická | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby

září

neděle
1. 9. 2024
Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí) Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodu Šimkových a Novotných
úterý
3. 9. 2024
Bronislav / sv. Řehoř Veliký (úterý 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 2,10b-16 // Zl 145 // Lk 4,31-37
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Františka Habarta a věrné zemřelé
čtvrtek
5. 9. 2024
Boris / sv. Viktorin (Vítězslav) (čtvrtek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,18-23 // Zl 24 // Lk 5,1-11
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za Boženu a Oldřicha Bělohlávkovy a za živé a zemřelé členy rodiny
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple Panny Marie (Rybnická ulice) | o. A. Grabiec | poutní bohoslužba | Za + kněze Aloise Velíska a sourozence. Za + Růženu Holoubkovou
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Ludmilu a Františka Flodrovy, oboje rodiče a za živé a zemřelé z rodiny Mičkovy, Gálovy a Flodrovy
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | bohoslužba pro rodiny s dětmi a mládež | Za živé a zemřelé z rodů Šimkových a Novotných
pondělí
9. 9. 2024
Daniela / sv. Petr Klaver (pondělí 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 5,1-8 // Zl 5 // Lk 6,6-11
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za rodinu Kratochvílovu a jejich rod
čtvrtek
12. 9. 2024
Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie (čtvrtek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 8,1b-7.10-13 // Zl 139 // Lk 6,27-38
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jaromíra Vencla a všechny z jeho rodiny
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Štanclových a věrné zemřelé
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Poděkování za všechna dobrodiní a prosba o požehnání do dalších dnů
pondělí
16. 9. 2024
Ludmila / sv. Ludmila (pondělí 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 11,17-26.33 // Zl 40 // Lk 7,1-10
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Cecilii, Ludmilu, Jindřicha a Jana Píšovy
úterý
17. 9. 2024
Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin (úterý 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,12-14.27-31a // Zl 100 // Lk 7,11-17
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Václava Burdu a pana Bendla
čtvrtek
19. 9. 2024
Zita / sv. Januárius (čtvrtek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,1-11 // Zl 118 // Lk 7,36-50
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Věru Kubíčkovou -Stivínovou, + Kamilu Sieglovou a za + Jana Hégra
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za kmotry Váňovy a Smetanovy a za kmotřence Honzu a Lucii
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Voleských a Síčových
čtvrtek
26. 9. 2024
Andrea / sv. Kosma a Damián (čtvrtek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 1,2-11 // Zl 90 // Lk 9,7-9
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdenu Královou
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdenu Královou
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:30 hod. modlitba růžence |
neděle
29. 9. 2024
Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (26. neděle v mezidobí) Texty: Nm 11,25-29 // Zl 19(18) // Jak 5,1-6 // Mk 9,38-43.45.47-48
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za Annu Vopálkovou
pondělí
30. 9. 2024
Jeroným / sv. Jeroným (pondělí 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 1,6-22 // Zl 17 // Lk 9,46-50
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |

říjen

úterý
1. 10. 2024
Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (úterý 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 3,1-3.11-17.20-23 // Zl 88 // Lk 9,51-56
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdenu Královou
čtvrtek
3. 10. 2024
Bohumil / sv. Maxmilián (čtvrtek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 19,21-27 // Zl 27 // Lk 10,1-12
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za Elišku a všechny živé i zemřelé z rodiny Valíkovy a Pirklovy. Na poděkování za přijatá dobrodiní
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Hanu a Gustava Dolečkovy a za živé a zemřelé z rodiny Dolečkovy a Vimrovy
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Egona a Marcela Schusterovy a za živé a zemřelé z rodiny
bohoslužba
15:00 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | poutní | od 14:30 hod. modlitba růžence | Za + Pavla Štěpánka, bratra Petra a jejich rodiče
pondělí
7. 10. 2024
Justýna / Panna Maria Růžencová (pondělí 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 1,6-12 // Zl 111 // Lk 10,25-37
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za Vágnerovy
úterý
8. 10. 2024
Věra / sv. Simeon (úterý 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 1,13-24 // Zl 139 // Lk 10,38-42
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za duše v očistci a za vyslyšené prosby
čtvrtek
10. 10. 2024
Marina / sv. Paulin (čtvrtek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,1-5 // Lk 1 // Lk 11,5-13
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Hylasovy a Trnkovy
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Zdeňka Klumpara a rodiče
pondělí
14. 10. 2024
Agáta / sv. Kalist I. (pondělí 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 // Zl 113 // Lk 11,29-32
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jaroslava, Ladislavu a Moniku Fajtovy a jejich rodiče
úterý
15. 10. 2024
Tereza / sv. Terezie od Ježíše (úterý 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,1-6 // Zl 119 // Lk 11,37-41
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za kněze, řeholníky a za ty, na které nikdo nepamatuje
čtvrtek
17. 10. 2024
Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (čtvrtek 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,1-10 // Zl 98 // Lk 11,47-54
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
18. 10. 2024
Lukáš / Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + a živé členy rodiny Raabovy a Bystrických
pondělí
21. 10. 2024
Brigita / sv. Hilarion (pondělí 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 2,1-10 // Zl 100 // Lk 12,13-21
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Kotkovy a Maixnerovy
čtvrtek
24. 10. 2024
Nina / sv. Antonín Maria Klaret (čtvrtek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,14-21 // Zl 33 // Lk 12,49-53
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Jana a Anežku Macíčkovy, Zdenku Babkovou a zemřelé z rodin
neděle
27. 10. 2024
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (30. neděle v mezidobí) Texty: Jer 31,7-9 // Zl 126(125) // Zid 5,1-6 // Mk 10,46-52
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Karla Martince
pondělí
28. 10. 2024
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
31. 10. 2024
Štěpánka / sv. Wolfgang (čtvrtek 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,10-20 // Zl 144 // Lk 13,31-35
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé a živé z rodiny Rerychovy
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé rodiče Hamplovy a za Zdeňka Smoláka
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | kancionál | Za + rodiče Miladu a Josefa Michalcovy, za živé i zemřelé z rodiny Agelovy, Bezděkovy a Michalcovy
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
08:21 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za zemřelé manžele Antonína a Zdenu Kratochvílovy
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Milana Novotného a jeho živé blízké
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + rodiče, sestru a bratra Kutzerovy
bohoslužba
11:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + manžele Jirouškovy
pondělí
11. 11. 2024
Martin / sv. Martin (pondělí 32. týdne v mezidobí) Texty: Tit 1,1-9 // Zl 24 // Lk 17,1-6
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
úterý
12. 11. 2024
Benedikt / sv. Josafat (úterý 32. týdne v mezidobí) Texty: Tit 2,1-8.11-14 // Zl 37 // Lk 17,7-10
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | za Jaroslava Štefka a za živé i zemřelé z jeho rodiny
čtvrtek
14. 11. 2024
Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (čtvrtek 32. týdne v mezidobí) Texty: Flm 7-20 // Zl 146 // Lk 17,20-25
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
15. 11. 2024
Leopold / sv. Albert Veliký (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za + manžela a prosba o požehnání pro celou rodinu
úterý
19. 11. 2024
Alžběta / sv. Mechtilda (úterý 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 3,1-6.14-22 // Zl 15 // Lk 19,1-10
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
21. 11. 2024
Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (čtvrtek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 5,1-10 // Zl 149 // Lk 19,41-44
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Stránských
pondělí
25. 11. 2024
Kateřina / sv. Kateřina (pondělí 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 14,1-3.4b-5 // Zl 24 // Lk 21,1-4
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
úterý
26. 11. 2024
Artur / sv. Silvestr (úterý 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 14,14-20 // Zl 96 // Lk 21,5-11
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za živé a zemřelé z rodiny Obrovy a Paarovy
čtvrtek
28. 11. 2024
René / sv. Mansuet (Miloslav) (čtvrtek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a // Zl 100 // Lk 21,20-28
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
29. 11. 2024
Zina / sv. Saturnin (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |

prosinec

neděle
1. 12. 2024
Iva / sv. Edmund Kampián (1. neděle adventní) Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Miloslava Tesaře a rodiče
pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
16:00 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | kancionál | za rodinu Fajtovu
úterý
3. 12. 2024
Svatoslav / sv. František Xaverský (úterý 1. adventního týdne) Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
5. 12. 2024
Jitka / sv. Sába (čtvrtek 1. adventního týdne) Texty: Iz 26,1-6 // Zl 118 // Mt 7,21.24-27
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Hanu a Gustava Dolečkovy a za všechny živé a zemřelé z rodiny Dolečkovy a Vimrovy
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
17:00 | Česká Třebová - Lhotka - kaple sv. Barbory | o. A. Grabiec | rytmická | poutní bohoslužba | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
pondělí
9. 12. 2024
Vratislav / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
úterý
10. 12. 2024
Julie / sv. Julie a Eulálie (úterý 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
12. 12. 2024
Simona / sv. Jana Františka de Chantal (čtvrtek 2. adventního týdne) Texty: Iz 41,13-20 // Zl 145 // Mt 11,11-15
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Františka Slavíka a jeho blízké
pátek
13. 12. 2024
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Poděkování a prosba za dar zdraví a vztahy v rodině
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Blanku a Jaroslava Bittlovy
úterý
17. 12. 2024
Daniel / sv. Lazar Texty: Gn 49,1a.2.8-10 // Zl 72 // Mt 1,1-17
bohoslužba
08:00 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál |
čtvrtek
19. 12. 2024
Ester / bl. Urban Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
17:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | za + sestry Simonovy a za živé a zemřelé z rodiny Fajtovy
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:30 | Česká Třebová - kaple na faře | o. A. Grabiec | kancionál | Za + manžela Jiřího, prarodiče a živou rodinu Strejčkovu
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | za + Luboše Záluského a věrné zemřelé
pondělí
23. 12. 2024
Vlasta / sv. Jan Kentský Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
15:30 | Česká Třebová - Domov pro seniory (Bezděkov) | o. A. Grabiec | kancionál |
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál |
!

Sbírky: Česká Třebová = 3.227, - Kč. Dlouhá Třebová = 1.500,- Kč. Děkujeme za příspěvky na opravu lavic a na opravu stodoly. *** Od 8. 7. do 19. 7. bude o. Adam mimo farnost (dovolená). Zastupuje P. Vít Horák z Ústí nad Orlicí (tel. č. 605 229 124). *** Na sobotu 13. 7. 2024 se poptávají brigádnici na farní brigádu (demontáž lešení a u klid kolem farní stodoly. Sraz v 8:30 hod. u fary v České Třebové. Též prosíme o zajištění občerstvení pro brigádníky. Předem děkujeme. ***

Farní knihovna přístupná: v pondělí 10:00-11:00, úterý 9:00-9:30 nebo dle tel. domluvy s Věrkou Šimkovou 723 080 644. *** Prosíme o vyplněné přihlášky na katecheze pro děti na školní rok 2024/2025. *** Pondělní farní evangelizační buňka se v době prázdnit konat nebude. *** Nedělní dětské katecheze (v sakristii kostela sv. Jakuba) se během letních prázdnin nekonají. *** Těšíme se na Vaše pohledy z dovolené.