MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Intence na celý rok

 Zadávání intencí na celý rok 2024.

  • Termíny a časy bohoslužeb jsou pro intence stejné jako ve stávajícím rozpisu s vyjímkou měsíců května - záři 2024, kdy budou čtvrteční bohoslužby přesunuty do rotundy sv. Kateřiny a konané v 17:30.
  • Navíc je možno zadávat intenci také i termíny dětských bohoslužeb, které nejsou v rozpisu, a které se budou konat každou 2. neděli v měsíci od 11 hod. v kostele sv. Jakuba.
  • Vaše intence na celý rok je třeba zadat do konce listopadu 2023.

 

“Intence“ (zvláštní úmysl mše sv.) je námi formulovaná modlitba (za živé i zemřelé, poděkování i prosba), kterou během eucharistie Bohu svěřujeme. 

Intence na rok celý 2024 je možno vyplnit v elektronické podobě (viz fomulář výše) na webových stránkách farnosti níže nebo napsat na vytištěný lístek (formulář k vytisknutí naleznete zde) a odevzdat ho v sakristii kostela či na faře v ČT (je možné vhodit lístek do schránky).

  • V České Třebové bývají pravidelně mše sv. ve všední dny, kromě středy a soboty, a v neděli. Proto doporučujeme zapsat cca 3-4 intence od jednoho dárce. Toto číslo je dáno snahou vyjít vstříc všem zájemcům, a pokud bude místo pro další, bude to oznámeno.
  • Při vyplnění elektronického formuláře a zde zadání vašeho e-mailu, vám na vaši e-mailovou adresu informace o jejím schválení
  • Obnos za intence můžete odevzdat do farní kanceláře v obálce označené „INTENCE“ s uvedením vašeho jména.

Přiložený finanční obnos je po zapsání do intenční knihy uložen na účet u Čs. spořitelny a je postupně užíván na nákup pohonných hmot a jako částečný příspěvek na provoz automobilů, které kněží používají k pastoračním účelům – viz Kodex církevního práva, kánon 946: „Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích činnostech.“

(Jen za pohonné hmoty zaplatí kněz v našem okruhu cca 2.000 – 2.500 Kč měsíčně – tato částka zahrnuje pouze jízdy pro pastorační účely a nejsou v ní započítány náklady na provoz a údržbu auta.)

  • Vaše intence budou následně zapsány do intenční knihy farnosti. Naší snahou je v rámci možností respektovat požadované termíny, což v případě pozdního dodání vašich intencí či střetu více zájemců o jedno datum nelze.
  • Vzhledem k tomu, že život farnosti vyžaduje v průběhu roku některé změny, vyhrazujeme si právo již ohlášený termín intencí změnit.

Poněvadž v průběhu roku kněží odjíždí na dovolenou, na služební cesty, exercicie apod. dávejte intence jen ti z vás, kdo souhlasíte s tím, že v době nepřítomnosti kněze ve farnosti je může sloužit v uvedený termín mimo farnost, tedy bez vaší přítomnosti. O této skutečnosti budete předem informováni.

Jak se dozvíte, na které datum byla vaše intence zapsána?

  • Pokud odevzdáte formulář na papíře, na tento váš lístek zapíšeme data intencí a své lístky si vyzvednete po ohlášení v sakristii kostela, případně na faře.
  • Pokud vyplníte elektronický formulář a zadáte zde svůj e-mail, v případě schálení intence, se intence zobrazí v kalendáři akcí skrze odkaz na hlavní stránce. Pokud intenci nebude možné zadat v daném termínu zkusíme se s vámi přes váš kontakt spojit a domluvit najít jiný vhodný termín.  

Na farních webových stránkách je možnost nahlédnout do kalendáře intencí na celý rok (který se bude během roku aktualizovat) a kde si budete moci ověřit data svých intencí a také vidět, kdy zůstalo volné datum (během roku tak zůstane možnost ozvat se na faru v případě zájmu).

_______________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této žádosti o intence zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem nezbytné evidence žadatelů. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená zpracováním a vedením intenční knihy. Žadatel má právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jeho osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojde-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, může požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR. 

dnes
pondělí 11. prosinec 2023
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (pondělí 2. adventního týdne)
Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
zítra
úterý 12. prosinec 2023
Simona / sv. Jana Františka de Chantal (úterý 2. adventního týdne)
Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
Bohoslužba 8:00 Česká Třebová - kaple na faře
pozítří
středa 13. prosinec 2023
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (středa 2. adventního týdne)
Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
zobrazit další