V Dlouhé Třebové se scházíme v průběhu školního roku jednou za měsíc (datum a místo setkání naleznete na aktuálním pořadu bohoslužeb nebo v ohláškách na farních webových stránkách).  V současné době procházíme biblickou knihu Skutky apoštolů, ale kromě témat vyplývajících z textu se během našich společných podvečerů najde prostor pro vzájemné sdílení, modlitbu a povídání o víře i životě. Naše setkání jsou otevřena všem zájemcům – rádi vás mezi sebou uvítáme a věříme, že společně strávený čas bude pro každého z nás radostí i povzbuzením.

Kontaktní osoba:

Eva Kubová