Ministrant je obecně řečeno osoba, která pomáhá (přisluhuje, lat. ministrabit, od toho ministrant) knězi u oltáře. V naší farnosti může ministrovat každý chlapec od 5 let, který chce a je toho schopen.

Pro ministranty se konají akce různého druhu (výlety, liga v bowlingu) a také ministrantská setkání, která probíhají od r. 2013.

Setkání probíhají několikrát za rok o víkendu, obvykle od pátečního večera do nedělní ranní mše. Jedná se o volné akce, otevřené i pro ty, kteří neministrují.

Kontaktní osoba:

V. John, mail vojtik.john@seznam.cz