Setkávání seniorů probíhá na faře ve čtvrtek – jednou za Anna_of_Novgorod2 čtrnáct dní – po mši svaté od 8:45 hodin. Trvá asi hodinu, ale i déle, podle náplně setkání.

Těšíme se na sebe, kdo má čas a chuť, něco dobrého i napeče (a vyměníme si recepty). Posedíme při kávičce, popovídáme si a hned jsou naše radosti dvojnásobné a starosti poloviční. Nezapomínáme pravidelně popřát oslavencům. Pastorační asistentka se stará, aby nám bylo společně na faře dobře. Organizuje přednášky, které nás poučí, rozšíří naše vědomosti a získáme tak náměty, pro další vzdělávání. Občas se zapojí i pan farář – o. Miloš.

V současné době probíhá cyklus přednášek evangelického faráře p. J. Nečase s názvem „Vyhoštěná smrt“. V minulosti nám pastorační asistentka vyprávěla o životě církve a její hierarchii. Před Vánocemi jsme si pustili video o našich nejznámějších betlémech. Seznámili jsme se také s fotografiemi, průběhem poutě a Symeon-the-God-receiver-Anna-the-Prophetesss životem v Izraeli, který navštívila jedna z nás. Občas si vyslechneme povídání o duchovním životě, o náboženské literatuře, informujeme se o např. o naší návštěvě katolické charismatické konference v Brně, o pouti na Turzovku, na Hedeč u Králík, a podobně. Setkávání nás velmi obohacuje. Nakonec si zazpíváme a rozloučíme se modlitbou. Po setkání si můžeme půjčit knihy z farní knihovny.

Takže o čem setkávání seniorů je? Abychom se lépe poznávali, žili společenství, pomáhali si i v soukromém životě, abychom k sobě měli blíž… Také si rozšiřovali své vědomosti a trénovali paměť. A o to ve stáří vlastně jde.

Kontaktní osoba:

Mgr. Věra Šimková, email: simkovavera@seznam.cz, tel. 723080644