F13_schola_DT_fotoSchola u sv. Prokopa navazuje a pokračuje v dlouholeté tradici chrámového zpěvu v Dlouhé Třebové. První sbor, pod názvem Pěvecký kroužek Panny Marie, založil v roce 1944 po návratu z nucených prací v Německu pan Jaroslav Hainz. Dodržel tak slib, který dal Bohu, že když přežije nálety a válečné útrapy, bude sloužit jako varhaník a regenschori. Svůj slib naplnil vrchovatě, protože byl varhaníkem a sbormistrem téměř 60 let.

Od roku 1974 je varhaníkem František Mikeš, který založil v roce 1991 dětský pěvecký kroužek Cantate. V únoru 1997 vznikla ze starších členů Cantate a dalších mladších zpěváků Schola u sv. Prokopa. Ta zpočátku působila vedle původního chrámového sboru i pěveckého kroužku. Cantate zaniklo v roce 2002 a nedlouho poté ukončil činnost i chrámový sbor.

Schola se snaží zpívat na všechny velké církevní svátky a slavnosti, nechybí ani u „obecních akcí“ – u sjezdu rodáků, svěcení obecního a hasičského praporu, setkání důchodců i vernisáží výstav. Rádi zpíváme i v blízkém okolí, nejčastěji v Řetové a České Třebové. Tradicí se již stalo i pořádání Adventních koncertů – první koncert byl již v roce 1991.

V současnosti má schola 16 zpěváků, kteří se scházejí ke zkouškám každý čtvrtek. Noví zájemci o zpěv jsou srdečně vítáni. Informace rád podá varhaník a sbormistr František Mikešs.

 

Kontaktní osoba:

František Mikeš – tel. 602 237 484