modlitby_matek_CT_1Hnutí modlitby matek pochází z Anglie, je součástí komunity Solace (Útěcha), do níž patří ještě Hnutí modlitby otců a Děti víry. Toto hnutí založila před 19 lety Veronika a její švagrová Sandra, neboť považovaly za nutné jako matky dětí, modlit se za ně. K modlitbám se mohou scházet jak biologické matky, tak matky duchovní. Společenství má ekumenický charakter, takže není vázáno pouze na jednu denominaci. Více informací na www.modlitbymatek.cz

K modlitbám za děti se scházíme pravidelně jednou za týden, vždy v pondělí ve stejnou dobu (v 9 hod.), a to jednou na faře a jednou v domácnosti jedné z nás. Začínáme modlitbou díků a chvály, prosbami za odpuštění i za jednotu srdcí a myslí. Dále čteme z Písma svatého, děkujeme za dar mateřství. Modlíme se nejen za své děti a vnoučata, ale také za děti celého světa ve spojení s jinými skupinkami matek.

Po těchto modlitbách, které jsou společné modlitby_matek_CT_3a závazné pro všechny skupinky tohoto hnutí ještě připojujeme modlitbu za naše živé i zemřelé manžely, za ty, kdo nás požádali o modlitbu, rovněž za lidi, o nichž víme, že modlitbu potřebují. Na závěr prosíme v modlitbě za papeže, biskupa, kněze v naší farnosti a za nová kněžská a duchovní povolání.

Kontaktní osoba:

Marie Štěpánková , e-mail : stepankova@ktct.cz