zpoved_1Koná se 1x za cca 1-2 měsíce. Náš pastorační okruh je poměrně rozsáhlý a kromě měst Česká Třebová je tvořen mnoha obcemi. Cílem setkávání zodpovědných zástupců jednotlivých obcí je, abychom žili nejen společenství farnosti (a kromě toho i diecéze a církve), ale aby v jednotlivých obcích byly místní autority, které jsou většinou pověřeny službou akolyty a jsou schopny vést bohoslužby slova a organizovat místní církevní život.