Orel vznikl v České Třebové v roce 1913 a byl založen P. Robertem Valou. Přestože byla nedobrovolně několikrát jeho činnost přerušena a zakázána (první a druhá světová válka, totalitní režim) pokračuje stále dál. Orel vznikl jako protiváha Sokola a to v době, kdy se v Sokole objevily proticírkevní myšlenky a názory. Orel byl od samého začátku spolkem katolickým, nebyl to jen spolek sportovní, ale vzdělával i po stránce duchovní a kulturní. Po roce 1989 se organizace Orla obnovila, ne však jako spolek katolický, ale na jeho základech. Má župní zřízení a od založení až do vzniku nového Pardubického kraje byla součástí Východočeské orelské župy E. Brynycha se sídlem v Hradci Králové. Nyní patříme do župy Orlické se sídlem v Letohradě. Vzhledem k tomu, že se v minulosti nepodařilo získat zpět vlastní prostory, cvičí se nyní v pronajatých tělocvičnách na ZŠ Habrmanova a v přírodě. Cvičení je otevřené pro všechny, kdo rádi sportují, bez ohledu na věk:

Pondělí – malá tělocvična 19.00 – 20.00 Relaxační cvičeníženy, muži, senioři
Pondělí – velká tělocvična 20.00 – 21.00 Sportovní hry muži, chlapci
Úterý – malá tělocvična 15.30 – 16.30 Rodiče s dětmi – cvičitelka Lenka Jelínková
Středa – velká tělocvična 17.00 – 18.00 Školní a předškolní děti – cvičitelka Veronika Voleská

Závěr:

Víme, že žijeme ve městě, kde je velký výběr sportovních klubů a kulturních zařízení na vysoké úrovni pro naše děti i pro dospělé, přesto si však myslíme, že myšlenka našich dědů a otců založit Orla byla správná. Právě Orel podporuje „Sport pro všechny“, jen tak si jít zacvičit, protože ne všechny rodiče chtějí nebo si mohou dovolit posílat své děti do sportovních oddílů. Zveme do našich řad zájemce nejen o cvičení, ale i o pomoc při cvičení s dětmi. Můžeme zajistit získání průkazu cvičitele. Jednota Orel pořádala v minulosti mnoho úspěšných kulturních akcí, najde se někdo, kdo by se této činnosti chtěl věnovat?

Kontaktní osoba: P.Voleský – tel. 603 495 061, e-mail:gebesan@centrum.cz