PŘEHLED ČINNOSTI MÍSTNÍ SKUPINY ČKA (2009-2014)

            Na podzim roku 2009 byla obnovena činnost místní skupiny České křesťanské akademie. Skupina už od počátku usiluje o ekumenickou spolupráci křesťanských církví (kromě církve katolické zde aktivně pracují zástupci Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské).

K dnešnímu dni má skupina 19 členů.

V České Třebové se činnost Akademie orientuje především na pořádání přednášek s přesahem i na širší publikum než jen křesťanské – například o manželství, historii nebo cestopisné pořady. Konalo se také již několik koncertů. Česká křesťanská akademie se často připojuje jako spolupořadatel k akcím, které pořádá některá z církví a které mají širší přesah. Stala se zejména půdou, na níž se v našem městě koordinují přípravy Noci kostelů (od roku 2011).

Dále uvádím přehled některých akcí.

 

2009

Procházka po českotřebovském baroku (Ludmila Marešová Kesselgruberová)

Bezpečné a nebezpečné krize v manželství (Josef Zeman)

 

2010

Politika v mediálním věku (Jiří Zajíc)

Podoby zla v moderní historii (Zdeněk Hübner)

Pragovkou na Haiti (Petr Najman)

Po stopách litomyšlských piaristů (Milan Skřivánek)

Bohatství a chudoba v Podkarpatské Rusi (Petr Kučera)

Klimatická změna jako oslovení a výzva (Jiří Nečas)

O historii Semanína (David Smyčka)

 

2011

A. Komenský (Jan Hábl)

O kultu svatých (Petr Polehla)

Koncert Slávka Klecandry

Posilování paměti (Alena Naimanová)

Kurz o rodině (Aleš Zástěra)

 

2012

Náruč – jak se Boží charakter zrcadlí v jeho jménu (Václav Vacek)

Ukrajina v proměnách lidí a víry (Petr Kučera)

Kniha zjevení (Jiří Mrázek)

Jak se učit cizí jazyky (Alena Naimanová)

O zemi vycházejícího slunce (Jiří Prokop)

 

2013

Přežil jsem svou smrt – válečný pilot Jiří Koukal (Jan Mračno)

Nenarodíme-li se znovu (Václav Vacek)

Jak s námi média manipulují (Jiří Zajíc)

 

2014

Kyberšikana (Petr Kadlec)

Poslušnost zákonu nebo šťastný život? (Tomáš Machula)

Znamení moci (recitace Miroslava Kovaříka)

 

Kontaktní osoba: J. Brdíčko, e-mail:brdicko@centrum.cz, více informací: www.cka.cz