Adopce na dálku

Projekt adopce na dálku zahájila Diecézní katolická charita Hradec Králové v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnataka, v roce 2005 byl sponzorský program rozšířen na oblast indické arcidiecéze Bangalore.

Patronem projektu je indický arcibiskup Bernard Moras, který se pravidelně setkává s českými sponzorskými rodiči.

Poslání Adopce na dálku

  • umožnit vzdělání chudým dětem v Indii, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí
  • otevřít jim tak cestu k lepšímu životu, protože se vzděláním mají větší šanci najít práci a zajistit  obživu pro celou rodinu
  • vyhledat pro tyto děti v České republice co nejvíce sponzorských rodičů, kteří by se je „na dálku adoptovali“ a finančně podporovali jejich vzdělání a základní zdravotní péči

Použití ročního sponzorského příspěvku ve výši 5.000,- Kč

Sponzorský příspěvek je v Indii použit na náklady školní docházky sponzorského dítěte, konkrétně na:

  • školní pomůcky – učebnice, psací potřeby, knihy
  • školné
  • školní brašnu a uniformu
  • cestovní výdaje
  • stravu
  • základní zdravotní péči

 

Adopce na dálku v Třebovici

Od roku 2010 třebovické farní společenství, škola, obec Třebovice a další spřátelené spolky v obci společnými silami podporují indickou dívku Sumitru. Příspěvek na adopci na dálku získáme tradičně v rámci akce „Zahájení adventu v Třebovici“, kde vystupují v místním kostele děti z Mateřské školy a Základní školy Třebovice, dále pokračuje adventní koncert a adventní trhy. Výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje občerstvení je vždy v plné výši využit na tento projekt.

Podrobné informace o projektu adopce na dálku získáte na webových stránkách Diecézní katolické charity Hradec Králové

http://adopce.dchhk.cz/