Program Adopce na dálku® je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit své vlastní rodinné a kulturní zázemí.

Roční částka 6.500,- Kč umožní studium jednomu dítěti v Indii.

Od března 2014 podporuje naše farnost ve studiu dvě děti – dívku Susan a chlapce Stephena. Více informací o projektu i o “našich” dětech v Indii si můžete přečíst zde.