Program Adopce na dálku® je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit své vlastní rodinné a kulturní zázemí.

Roční částka 6.500,- Kč umožní studium jednomu dítěti v Indii.

Od roku 2014 jsme podporovali ve studiu dvě děti – dívku Susan a chlapce Stephena. Susan letos ukončila svá studia, nově tedy od března 2020 podporujeme dívku Roju. Více informací o projektu i o „našich“ dětech v Indii si můžete přečíst zde.