Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti. Při své činnosti se ekonomická rada řídí předpisy Kodexu kanonického práva a příslušnými zákony České republiky.

Předsedou ekonomické rady je farář, dalšími členy pro období od června 2015 do května 2017 jsou:

Petr Horáček – koordinátor

koordinatorER@farnostct.cz

Gustav Doleček
Jiří Drašnar
Petr Horáček
Hana Johnová
Růžena Lomarová
Josef Markl
Miloslav Pirkl st.
Ludmila Pirklová
David Smyčka

David Valík – zapisovatel

Zápisy z ER k prohlédnutí a stažení.