Při vigílii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme slavili také křest Zdeňka Péma a poté se sešli na faře při tradiční společné velikonoční snídani.

Atmosféru vigilie slavnosti si můžete připomenout na fotografiích.

MKu