V Dlouhé Třebové jsme měli 4.7.2021 Svatoprokopskou pouť, která začala litaniemi od naší historické sochy sv. Prokopa a průvodem ke kostelu, kde jsme se přivítali s o. Milošem a pokračovali sv. mší.
Počasí nám přálo a schola nám krásně zazpívala.

autor: textu i fotografií: I. Sedláček

převzato z facebooku farnosti Česká Třebová