Štítky:

Rubriky: Fotogalerie,Všechny články

V sobotu 19. září 2015 odjíždí 27 českotřebovských farníků na pouť do mariánského poutního místa Rokole. Leží na severozápadním okraji Orlických hor. Ve zdejších lesích podle legendy zabloudilo děvčátko a v tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta dívenku vyvedla z lesa a v místě zjevení vytryskl pramen a studánka. Později zde vystavěli dřevěnou kapli, v roce 1859 byla nahrazena kaplí zděnou. Roku 1930 zde továrník Přibyl dal postavit kostel. Vedle něj stojí dřevěná stavba Lorety.

Po pádu totality byla v Rokoli postavena a posvěcena první originální svatyně v Čechách, kopie původní kapličky v Schönstattě. Za tři roky na to byl dobudován v její blízkosti provinční dům, kde v současné době žije asi 20 sester. Procházíme si Cestu manželů s patnácti zastaveními. Jsou zdobená pěknými dřevěnými plastikami s texty k přemýšlení.

Přicházíme do kostela Panny Marie a prožíváme společně mši svatou s otcem Jindřichem Tlukou. Pak společně procházkou jdeme ke kapli Betlém a do Provinčního domu. Začíná svítit sluníčko a na společné chvíle s o. Jindřichem budeme dlouho vzpomínat. Odjíždíme do nedalekého Nového Hrádku, prohlížíme si kostel Sv. Petra a Pavla a faru – nové působiště o. Jindřicha Tluky.

Další naše cesta vede do Slavoňova. Roubený jednolodní kostel je zasvěcený Janu Křtiteli. Nechal ho v roce 1553 postavit bohatý sedlák Jan Kotlačka se synem. Stavba je vzácnou ukázkou lidové dřevěné architektury. Kostelík je obklopen venkovským hřbitovem a v jeho sousedství stojí renesanční bedněná zvonice ze 16. století. Cenná je především původní vnitřní výzdoba z let 1553 – 1705. Postupně byla doplňovaná ornamenty a figurálními malbami. V 19. století byly stěny kostela zabíleny. V roce 1934 se podařilo původní malby opět odkrýt. Náročné renovační a restaurátorské práce proběhly v letech 1970 – 1973. Z vnitřního vybavení je nejvzácnější barokní křtitelnice a klasicistní kazatelna.  Kostelík je dnes zařazen do katalogu UNESCO.

Nezapomenutelný oběd zažíváme v hostinci U Betky ve Slavoňově. Velmi chutné jídlo a příjemná obsluha.

Pokračujeme do Nového Města nad Metují, obdivujeme krásy města a zámek. Byl založen v roce 1501 Janem Černčickým z Kacova. Následující majitelé Pernštejnové se zasloužili o zařazení Nového Města nad Metují mezi perly renesančních měst. V polovině 17. století byl zámek barokně přestavěn. Zámecká zahrada a zámecká budova byly naposledy stavebně upraveny architektem Dušanem Jurkovičem v letech 1909-1915 na přání průmyslnické rodiny Bartoňů z Dobenína. Z toho období jsou interiéry ve stylu secese a  funkcionalismu. Na jejich výzdobě pracovalo mnoho významných českých umělců, např. Pavel Janák, prof. František Kysela, Marie Teinitzerová, Helena Johnová a další. V prostranství před zámkem a v rozsáhlé zámecké zahradě jsou barokní sošky z dílny Matyáše Bernarda Brauna. V roce 1991 byl zámek vrácen v restituci rodině Bartoň – Dobenín. V zámku je možné si pronajmout reprezentační sály a zámecká kaple slouží k pořádání církevních obřadů.

Posledním naším zastavením je letovisko Peklo. Kaňonem řeky Metuje vede stezka pro turisty a cyklisty. Pro významné přírodní hodnoty je značná část území chráněna jako přírodní rezervace. Na klidném místě v centru je restaurace Bartoňova útulna. Je to významná lidově-secesní stavba od Dušana Jurkoviče.

Plni dojmů a nezapomenutelných zážitků se vracíme domů. V Rokoli jsme už opakovaně. Pomalu začínáme rozumět otci Jindřichovi. Tento kraj je opravdu nádherný…

 

19.9.2015 zpracovala                                                        Věra Šimková

 

 IMG_6033 IMG_6034 IMG_6035 IMG_6036 IMG_6037 IMG_6038 IMG_6039 IMG_6040 IMG_6041 IMG_6042 IMG_6043 IMG_6044 IMG_6045 IMG_6046 IMG_6047 IMG_6048 IMG_6049 IMG_6050 IMG_6051 IMG_6056 IMG_6057 IMG_6058 IMG_6059 IMG_6060 IMG_6061 IMG_6062 IMG_6063 IMG_6064 IMG_6065 IMG_6066 IMG_6067 IMG_6068 IMG_6069 IMG_6070 IMG_6071 IMG_6072 IMG_6073 IMG_6074 IMG_6075 IMG_6076 IMG_6077 IMG_6078 IMG_6079 IMG_6080 IMG_6081 IMG_6082 IMG_6083 IMG_6084 IMG_6085 IMG_6087 IMG_6088 IMG_6090 IMG_6091 IMG_6092 IMG_6093 IMG_6094 IMG_6095 IMG_6096 IMG_6097 IMG_6098 IMG_6100 IMG_6101 IMG_6102 IMG_6103 IMG_6104 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6107 IMG_6108 IMG_6109 IMG_6110 IMG_6112 IMG_6113 IMG_6114 IMG_6115 IMG_6116 IMG_6117 IMG_6118 IMG_6120 IMG_6121 IMG_6122 IMG_6124 IMG_6125 IMG_6128 IMG_6131