Novéna je devítidenní pobožnost před velkým svátkem. My se ji začneme modlit 17. července, abychom ji dokončili v sobotu před nedělí. Společným úmyslem je růst naší farnosti – duchovní i početní. K tomuto úmyslu je vhodné připojit i úmysl osobní. Každý den nabízí několik bodů pro rozjímání, není nutné je všechny stihnout.

MKo

Texty jsou uvedeny v příloze:

07-25 Novéna k Jakubovi Poutníkovi