Jistě si mnozí vzpomenete na zelenou boudu v levé boční lodi farního kostela, která po několik desetiletí ukrývala českotřebovský farní betlém, zrestaurovaný za P. Františka Kettnera v Chrámovém ateliéru v Červeném Kostelci.

Dlouhé roky jsme si lámali hlavy, jak pro něj najít lepší umístnění, nebo jak vylepšit jeho podobu. Přechodná podoba betléma zakrývající mariánský oltář byla rovněž nevhodná a v rámci ekonomické rady jsme na toto téma měli nejedno sdílení.

Do kostela jsme pozvali ke konzultaci Jana Macha, restaurátora navazujícího na Chrámový ateliér v Červeném Kostelci, přijeli představitelé české betlémářské obce, v jednání jsme vstoupili rovněž s Městským muzeem. To vše proto, že náš kostel je sice významnou klasicistní památkou, ale praktický není – kromě úklidové komory nemá žádné vedlejší úložné prostory.

Až nakonec dozrála myšlenka, které se ujal Jirka Drašnar se svojí ženou Bohuškou, a nová podoba betléma je na světě!  Děkuji jim oběma, také jejich ochotným spolupracovníkům – a také panu Jiřímu Marklovi, který po dlouhá léta s velkou úctou, zděděnou po svém otci, opatruje  všechny figurky.

Přijeďte se podívat !

Miloš Kolovratník