Vzhledem k situaci jsme přemýšleli, zda výlet letos uskutečnít, ale protože nemohl být ani v loňském roce, rozhodli jsme se jej připravit jinou formou. Každý manželský pár si mohl vybrat mezi navrženými trasami nebo jít (či jet) svoji vlastní trasu. Vybaveni otázkou o. Miloše, co je pro nás v manželství nejlehčí, jsme toto téma skloňovali při našem putování. Mnozí zjistili, že odpovědět na otázku co je v manželství nejlehčí, je vlastně skoro nejtěžší. Nicméně všichni jistě došli k nějakém závěru, za nějž mohli poděkovat – či poprosit – při bohoslužbě pro manželské páry, kterou jsme slavili společně na závěr našeho putování. Otec Miloš měl pro nás slova povzbuzení a na úplný závěr jsme si připomněli naše rozhodnutí jít spolu životem svatebními koláčky, které jsme dostali před kostelem.

MKu