Průvodem na Květnou neděli jsme vstoupili do Svatého týdne a spolu s Kristem si během následujících dnů připomínali jeho poslední večeři, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

Zvláště slavnost Zmrtvýchvstání Páně, která začíná ještě za tmy před kostelem za svitu ohně a žehnání velikonoční svíce – symbolu Krista, je nepopsatelným zážitkem, který zasahuje nitro snad každého přítomného. Letos jsme v tento den zároveň slavili i dva křty dospělých lidí, kteří pozvali Ježíše do svých životů.

Velikonoční radost z Ježíšova vítězství nad smrtí nás všechny provázela i při následující společné snídani na faře.