O KURZECH ALFA V ROCE 2020 – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Co jsou to Kurzy Alfa?
Jde o cyklus přednášek a diskusí, které se týkají základních témat křesťanství. Obsah je zcela
ekumenický a vychází z pojetí anglického kněze Nickyho Gumbela. Přehled všech témat najdete na
letáčcích nebo v kalendáři farnosti.
Komu jsou kurzy určeny?
Vlastně všem, kteří se chtějí něco dovědět o křesťanství. Jsou pro hledající nebo pro křesťany, kteří
si chtějí upevnit své znalosti víry. Témata se dotýkají mnoha věkových skupin, nejsou pojata
vědecky nebo příliš odborně. Účast na kurzech je zdarma.
Čím se letošní kurzy liší od těch loňských?
Vlastně nijak zvlášť. V mnoha farnostech se kurzy konají každý rok pravidelně. Přednášky budou
letos stejné jako loni. Loňští účastníci si je mohou zopakovat nebo na ně mohou pozvat někoho z
okolí. Také zveme zájemce, kteří sami sebe nepovažují za věřící či si k víře teprve hledají cestu.
Jak vypadá obvyklé úterní setkání?
Začínáme v 18.30 nejprve jen přátelským povídáním u jídla. Pak si zazpíváme a následuje
přednáška někoho z našeho týmu. Ta obvykle končí někdy před osmou hodinou a po krátké pauze
proběhnou diskuse – v menších kroužcích tak, aby každý účastník měl prostor se vyjádřit. Končíme
kolem deváté večerní.
Kdy a kde kurzy proběhnou?
Kurzy budou probíhat každé v úterý od 18.30 do 21 hodin . První lekce začne 15. září, poslední se
bude konat 24. listopadu. Kromě pravidelných úterních setkání proběhne také jedno v sobotu 7.
listopadu, a to od 9.00 do 16.00. Všechna setkání budou na katolické faře, nejčastěji v hale.
Je pravidelná účast nutná?
Kurzy jsou vymyšleny jako cyklus na sebe navazujících témat. Je tedy užitečné účastnit se všech
setkání, pokud je to možné. Přesto budou přínosné i pro toho, kdo se zúčastní jen několika málo
přednášek.
Musím se na kurzy předem přihlásit?
Být přihlášen není podmínkou účasti. Přesto nám takové přihlášení pomůže předem odhadnout
počet účastníků, a podle toho připravit stoly a občerstvení. Hlásit se můžete na emailu
kurzyalfact@seznam.cz nebo v kanceláři farnosti.
Je součástí kurzů modlitba?
Ano, ale pouze v sobotu 7. listopadu. Odpoledne proběhnou chvály a bude příležitost pro
přímluvnou modlitbu.
Ovlivní organizaci kurzu pandemie koronaviru?
V době, kdy píšu tyto odpovědi, zatím není nutné průběh kurzu podřizovat epidemiologickým
opatřením. Pokud později nastanou, budeme je plně respektovat.
Bude možné v kurzech dál pokračovat?
Často se po skončení kurzů objeví několik zájemců, kteří by si chtěli svůj vztah ke křesťanství
prohloubit ještě více. Podzimní termín byl zvolen proto, aby v adventní době mohly pokračovat
katechumenátem, tedy osobnějším uváděním do tajemství víry. Jiní se mohou zapojit do činnosti
farní evangelizační buňky.
Za přípravný tým Jakub Brdíčko, kurzyalfact@seznam.cz

Kurzy Alfa – přehled na web farnosti