Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme ukončili Velikonoční třídenní, kdy jsme společně s Kristem procházeli jeho poslední večeří s apoštoly, jeho utrpením a smrtí na kříži až k nedělnímu ránu, kdy jsme si připomínali úlek a údiv jeho příznivců u prázdného hrobu – jeho Zmrtvýchvstání. A tak tímto dnem znělo jásavé „Aleluja“ s vděčností nás všech za záchranu, za vítězství nad smrtí, které nám otvírá brány k životu ve společenství s ním.

Velikonoce dnešním dnem nekončí, ale začínají, budeme je slavit po následujících sedm nedělí.

Momenty z dnešní vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, při níž jsme byly svědky obnovy křtu paní Evy Balounové a znovu jsme stvrdili své křestní vyznání i my, si můžete přiblížit na několika fotografiích. Celá slavnost byla jiná než v předchozích letech, nemohli jsme se sejít v plném počtu v kostele a ani si společně popovídat při snídani na faře, která obvykle následovala. Dnes jsme se spořádaně rozloučili pohledem a odešli do svých domovů s velikonoční radostí v srdci a s nadějí, že příští rok už to snad bude jako dříve…

MKu