rotundaRotunda sv. Kateřiny v České Třebové je otevřena v měsíci červenci a srpnu
denně od úterý do neděle v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00
hod.
Shlédnout můžete i poutní kapli P. Marie na Horách u České Třebové (soboty a neděle), chaloupku Maxe Švabinského v Kozlově nebo kostel s expozicí v Semaníně. Více na stránkách www.mmct.cz

o. Miloš Kolovratník