Štítky:

Rubriky: Všechny články

Farní katecheze v České Třebové

Vážení rodiče, zde najdete rozdělení skupinek katecheze ve školním roce 2016/2017.

Děti se schází na faře v České Třebové, setkání začnou v týdnu od 3. října 2016. Další informace u jednotlivých katechetů nebo na kontaktu viz níže.

Nově:

Nabídka pro rodiče dětí ve věku 3 – 6 let v rámci programu Katecheze dobrého Pastýře

Katecheze dobrého Pastýře je celistvý program náboženské výchovy pro děti od 3 do 12 let. V České Třebové budeme pracovat pouze s prvním stupněm – určeným pro předškolní děti. Program byl vytvořen v Římě (v 50. letech 20. století) na základě didaktiky vypracované Marií Montessori pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku. Autorka programu (S. Cavalletti) se ve svém programu opírá o liturgii a Písmo, které vhodným způsobem přibližuje dětem, respektující jejich svobodu a vývojové potřeby.

Texty pro předškolní děti, se týkají osoby Ježíše, který se jim stane jejich prostřednictvím blízký. Za základní text bylo pro tyto děti vybráno podobenství o dobrém pastýři (J 10,1–16). Toto podobenství vytváří pro předškoláka obraz Boha, který „zná svou ovci jménem“, je přítomen, pečuje o ni, vede ji, volá a chrání.

Katecheze je určena pro děti ve věku 3 – 6 let. Setkání budou probíhat 1x týdně / 60 minut. V rámci setkání děti pracují samostatně s jednotlivými pomůckami a seznamují se s novým tématem.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě docházelo na tato setkání, zde najdete přihlášku, kterou, prosíme, vyplňte a odevzdejte na faře v České Třebové nebo zašlete mailem na adresu valikova.blanka@gmail.com do konce června 2016.

Ostatní místa farního okruhu

Zájemci o výuku náboženství nebo farní katechezi školních dětí z ostatních míst farního okruhu spravovaného z České Třebové nechť se ozvou na č.telefonu nebo mailovou adresu uvedené níže.

 

Helena Johnová

pastorační asistentka

tel: 603 189 503

mail: johnova@farnostct.cz