Poutní bohoslužba v Třebovicích

V neděli 24.4.2022 se konala poutní bohoslužba v Třebovicích. Bohoslužbě předsedal generální vikář mons. Jan Paseka. Po bohoslužbě proběhla beseda s vikářem v zasedací místnosti obecního úřadu. MKu

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA ČESKÁ TŘEBOVÁ pořádá benefiční koncert pro Ukrajinu v pátek 11.3.2022 od 19 hodin ve Velkém sále Kulturního centra v České Třebové. Během koncertu bude probíhat sbírka pro potřeby zajištěnípéče o ukrajinské uprchlíky, jejímž pořadatelem bude Oblastní Charita Ústí nad Orlicí. U vchodu bude umístěna zapečetěná schránka na peněžní dary od posluchačů….

Jak je možné pomoci Ukrajině?

Informace z Oblastní Charity Ústí nad Orlicí: Jak je možné  pomoci Ukrajině?  V tuto chvíli je to peněžní sbírka a hledání ubytovacích kapacity. Blíže: SBÍRKA nejúčinnější forma pomoci v tuto chvíli je SBÍRKA – jelikož umožní nakoupit potřebně věci ve velkém, pokud možno přímo v místech pomoci, je cílená tam, kde je to potřeba zejména skrze síť Charit…

Osmdesát let od rekvizice zvonů v Dlouhé Třebové

Rekvizice zvonů před 80 lety Na začátku roku 1942 nařídily protektorátní úřady rekvizici zvonů pro válečné účely. Nebylo to nic nového. Také v první světové válce, na podzim roku 1916, došlo k odebrání dvou menších zvonů z kostelní věže pro válečné potřeby c. a k. monarchie. Přitom tyto zvony byly pořízeny teprve v roce1906 při…

Pozvánka na masopustní víkend

Sobota 26. února 2022 – odpoledne pro chlapy na faře od 14 hodin společné vaření masopustního guláše a duchovní program (vlastní půllitr na pivo s sebou) Neděle 27. února 2022 – posezení na faře s masopustním občerstvením pro všechny po nedělní bohoslužbě (asi od 10:30)    

Tříkrálová sbírka

Malí koledníci navštívili v rámci Tříkrálové sbírky i náš Městský úřad v České Třebové, aby všem přítomným poděkovali za práci v uplynulém roce a popřáli do tohoto nového roku 2022 „Štěstí, zdraví , dlouhá léta …“ MKo

Betlémské světlo

Jako každý rok k nám doputovalo betlémské světlo, lidé si jej mohli odnést do svých domovů z kostelů v Rybníku, Anenské Studánce a Třebovici. Betlémské světlo do České republiky dovážejí brněnští skauti z Vídně. MKu

Pouť v Dlouhé Třebové

V Dlouhé Třebové jsme měli 4.7.2021 Svatoprokopskou pouť, která začala litaniemi od naší historické sochy sv. Prokopa a průvodem ke kostelu, kde jsme se přivítali s o. Milošem a pokračovali sv. mší. Počasí nám přálo a schola nám krásně zazpívala. autor: textu i fotografií: I. Sedláček převzato z facebooku farnosti Česká Třebová