Svatovavřinecká pouť 2020

Zveřejnujeme zprávu o jedné z mnoha zdařených poutí  v našem pastoračním okruhu během letního období. M. Kolovratník http://www.oiktv.cz/zpravy/tradicni-svatovavrinecka-pout-prilakala-mnoho-lidi/ — http://klikni1.tiscali.cz

Rozhovor se stavařem Pavlem Boštíkem

V příloze naleznete rozhovor se stavařem Pavlem  Boštíkem, jehož firma zvítězila ve výběrovém řízení na opravu fasády kostela sv. Jakuba v České Třebové. Rozhovor je převzat z diecézního časopisu královéhradecké diecéze  „Adalbert“. MKo

Kaplička v Řetůvce

Až pojedete na kole  nebo půjdete na pěší výlet přes Řetůvku,  zastavte se na malou chvílí na krásném místě u kapličky sv. Václava v Řetůvce. Naši předkové vybrali toto místo ke stavbě kapličky s velkým citem pro zasazení do krajiny. Připojujeme i fotografii nové mříže ke vstupu do kapličky. M. Kolovratník

Putování za koledami do Semanína

Putování za koledami je ekumenické zakončení vánočního období, spojené s trochou pohybu v přírodě, pohoštěním a poklábosením a zazpíváním ve svátečně rozsvíceném kostele. Je to příklad venkovské aktivity, na kterou ani není potřeba farář, ale lidi sblíží daleko více, než jen běžná bohoslužba. Chodí se sněhem přikrytou krajinou polní cestou z Javorky do Semanína. Na…

Vánoční výzdoba

Tak mě napadlo, kolik hodin by to asi dalo, kdyby se měl sečíst všechen čas věnovaný vánoční výzdobě. A tak děkuji všem, kteří vyzdobili nejen prostředí svých domovů, ale i našich kostelů a kaplí. Na fotografii je výzdoba  malé kapličky v Helvíkově. V posledních letech počet stálých obyvatel této vesničky vzrostl na číslo 19. Možná si i…

Zpívání koled v kapli sv. Barbory na Lhotce

V naší kapličce se slouží bohoslužba dvakrát do roka, jinak bývala opuštěná. V loňském roce jsme se v ní začali scházet k pravidelné modlitbě růžence, při této modlitbě přišel nápad uspořádat u nás zpívání koled, a protože se u ostatních účastníků setkal s podporou, pustili jsme se do realizace. Hudbu jsme svěřili mladým hudebníkům, kapličku…

Ne všude může půl půlnoční bohoslužba s knězem

Ve Svinné již několik let probíhá štědrovečerní setkání v kapličce. Lidé jsou spolu, zpívají koledy, hraje se na hudební nástroje. Stejně tak po několik let se schází ke zpěvu koled místní v kapličce ve Zhoři o některém z vánočních svátků. Možná že právě odsud přišla inspirace , aby letos poprvé se setkali 27. prosince lidé  i v kapličce…

Čas vánoční…

V adventní době se konalo v našem pastoračním okruhu velké množství koncertů – nejvíce v Dlouhé Třebové (celkem čtyři), dále pak v České Třebové, Damníkově, Semaníně a Řetové. Proběhl i Adventní betlém, kdy Josefa a Marii provázel průvod kostýmovaných poutníků od fary v České Třebové, přes Staré náměstí do Nádražní ulice. O Vánocích se v kaplích ve Svinné a na…

Obnova vstupních schodišť u kostela sv. Jakuba v České Třebové

V roce 2019 navazujeme na rok 2017, kdy jsme opravili velké vstupní schodiště v celkové částce 388.949,48 Kč. V letošním roce nám zbývá dokončit obnovu zbývajících 4 schodišť v blízkosti kostela, z nichž tři jsou součástí kulturní památky. Podíl farnosti na letošních opravách činí 320.009,- Kč. Za tímto účelem vyhlašujeme měsíční sbírky v těchto termínech:…