Poutní bohoslužba v Třebovicích

V neděli 24.4.2022 se konala poutní bohoslužba v Třebovicích. Bohoslužbě předsedal generální vikář mons. Jan Paseka. Po bohoslužbě proběhla beseda s vikářem v zasedací místnosti obecního úřadu. MKu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Při vigílii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme slavili také křest Zdeňka Péma a poté se sešli na faře při tradiční společné velikonoční snídani. Atmosféru vigilie slavnosti si můžete připomenout na fotografiích. MKu