Pouť na Cvilín a do Zlatých Hor

Naši farníci se vydali na pouť v sobotu 4.9.2021 na Cvilín a do Zlatých hor. Organizovala ji českotřebovská KDU-ČSL. Nejprve si jdeme prohlédnout „Pradědovu galerii u Halouzků“ v Jiříkově u Rýmařova. Nachází se zde mnoho obřích vyřezaných soch, betlémů a postav z bájí a pověstí. Nedaleko je hrad Sovinec. Další naše zastavení je na kopci…

Pouť v Dlouhé Třebové

V Dlouhé Třebové jsme měli 4.7.2021 Svatoprokopskou pouť, která začala litaniemi od naší historické sochy sv. Prokopa a průvodem ke kostelu, kde jsme se přivítali s o. Milošem a pokračovali sv. mší. Počasí nám přálo a schola nám krásně zazpívala. autor: textu i fotografií: I. Sedláček převzato z facebooku farnosti Česká Třebová

Poděkování za pozvání do hor

Milí farníci, děkuji vám  za pozvání do hor, konkrétně za dárkový poukaz na Erlebachovu boudu. Strávil jsem tam 5 krásných letních dnů . A protože v podmínkách dárkového poukazu bylo, že musím prokázat  svoji skutečnou přítomnost na tomto místě,  udělal jsem pár obrázků. Moc mi ta selfíčka nejdou, ale časem to nacvičím. Berte to prosím i…

Netradiční 9. tradiční výlet pro manželské páry

Vzhledem k situaci jsme přemýšleli, zda výlet letos uskutečnít, ale protože nemohl být ani v loňském roce, rozhodli jsme se jej připravit jinou formou. Každý manželský pár si mohl vybrat mezi navrženými trasami nebo jít (či jet) svoji vlastní trasu. Vybaveni otázkou o. Miloše, co je pro nás v manželství nejlehčí, jsme toto téma skloňovali…

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme ukončili Velikonoční třídenní, kdy jsme společně s Kristem procházeli jeho poslední večeří s apoštoly, jeho utrpením a smrtí na kříži až k nedělnímu ránu, kdy jsme si připomínali úlek a údiv jeho příznivců u prázdného hrobu – jeho Zmrtvýchvstání. A tak tímto dnem znělo jásavé „Aleluja“ s vděčností nás všech za záchranu, za vítězství…

Otevřený kostel na Velký pátek a na Bílou sobotu

Aby mohl být kostel otevřený k soukromé modlitbě na Velký pátek a k modlitbě u Božího hrobu na Bílou sobotu, zapište se prosím do listiny na tomto odkaze: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYajt4whiNtvEbnQU5mHCpfjd-15ZNYd5FSafva-yq4/edit?usp=sharing

Předávání betlémského světla

Tak jako každý rok si mohli lidé přijít pro betlémské světlo do otevřených kostelů – letos v Anenské Studánce, Třebovicích a v Rybníku. Fotografie jsou z Rybníka. MKu

Změna pořadu bohoslužeb

Upozorňujeme, že vzhledem k onemocnění P. Miloše Kolovratníka byl upraven rozpis vánočních bohoslužeb. Rezervace zůstávají v platnosti, jen čas  začátku bohoslužby se změnil.