PRAVIDELNÁ CVIČENÍ ORLA na ZŠ Habrmanova

PONDĚLÍ – od 5.10.2020 18.00 – 19.00 malá tělocvična Relaxační cvičení – ženy, muži, senioři   PONDĚLÍ – od 2.11.2020 20.00 – 21.00 velká tělocvična Sportovní hry – muži STŘEDA – od 7 10. 2020 17.00 – 18.00 velká tělocvična Předškolní a mladší školní děti Po domluvě s rodiči mohou přijít cvičit i děti mladší…

Kurzy ALFA 2020

Kurzy ALFA  se vzhledem k vývoji epidemiologické situace  nebudou konat. Miloš Kolovratník

Svatovavřinecká pouť 2020

Zveřejnujeme zprávu o jedné z mnoha zdařených poutí  v našem pastoračním okruhu během letního období. M. Kolovratník http://www.oiktv.cz/zpravy/tradicni-svatovavrinecka-pout-prilakala-mnoho-lidi/ — http://klikni1.tiscali.cz

Kurzy ALFA 2020

O KURZECH ALFA V ROCE 2020 – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Co jsou to Kurzy Alfa? Jde o cyklus přednášek a diskusí, které se týkají základních témat křesťanství. Obsah je zcela ekumenický a vychází z pojetí anglického kněze Nickyho Gumbela. Přehled všech témat najdete na letáčcích nebo v kalendáři farnosti. Komu jsou kurzy určeny? Vlastně všem,…

Rozhovor se stavařem Pavlem Boštíkem

V příloze naleznete rozhovor se stavařem Pavlem  Boštíkem, jehož firma zvítězila ve výběrovém řízení na opravu fasády kostela sv. Jakuba v České Třebové. Rozhovor je převzat z diecézního časopisu královéhradecké diecéze  „Adalbert“. MKo

NOVÉNA KE SVATÉMU JAKUBU POUTNÍKOVI

Novéna je devítidenní pobožnost před velkým svátkem. My se ji začneme modlit 17. července, abychom ji dokončili v sobotu před nedělí. Společným úmyslem je růst naší farnosti – duchovní i početní. K tomuto úmyslu je vhodné připojit i úmysl osobní. Každý den nabízí několik bodů pro rozjímání, není nutné je všechny stihnout. MKo Texty jsou…

Slavnost Kristova Zmrtvýchvstání –12. dubna 2020

Pokoj Vám všem, se kterými se běžně setkávám o nedělích v kostele. Posílám Vám ranní pozdrav a fotografii z našeho farního kostela sv. Jakuba. Kristovo vzkříšení r. 33 proběhlo beze svědků a jeho letošní oslava probíhá také ve velmi skromné formě. Celý půst včetně Svatého týdne a tridua nás mnohé vedl vzhledem k celospolečenské situaci…

Výměna topolového větrolamu za přírodní remíz

Zakládáme přírodní remíz ve farské části topolového větrolamu. Topoly jsou relativně krátkověké. V 50. letech se sázely v rámci socialistického hospodaření. Dnes už dožívají. Kmeny topolů prodáme na pile a z toho zaplatíme dřevorubce, transport, úklid větví a hlavně novou výsadbu, ze které vznikne plnohodnotný přírodní remíz. Sázíme: duby, habry, babyky, jilmy, lípy a plané…