Kurzy Alfa v České Třebové 2022

Od 19.9.2022 budou probíhat opět kurzy Alfa – uvádíme více informací: O KURZECH ALFA V ROCE 2022 – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Co jsou to Kurzy Alfa? Jde o cyklus přednášek a diskusí, které se týkají základních témat křesťanství. Obsah je zcela ekumenický a vychází z pojetí anglického kněze Nickyho Gumbela. Přehled všech témat najdete na…

Poutní bohoslužba v Třebovicích

V neděli 24.4.2022 se konala poutní bohoslužba v Třebovicích. Bohoslužbě předsedal generální vikář mons. Jan Paseka. Po bohoslužbě proběhla beseda s vikářem v zasedací místnosti obecního úřadu. MKu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Při vigílii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme slavili také křest Zdeňka Péma a poté se sešli na faře při tradiční společné velikonoční snídani. Atmosféru vigilie slavnosti si můžete připomenout na fotografiích. MKu

Velký pátek

Na Velký pátek začínají kněží a jáhni obřady prostrací (položením před oltářem), čímž vyjadřují úctu Kristově oběti. Nejinak tomu bylo i v České Třebové. Věřící uctili památku Kristovy oběti vkleče před nasvíceným křížem na oltářním plátně. MKu

Mytí nohou na Zelený čtvrtek

Součástí liturgie Zeleného čtvrtku je i obřad mytí nohou (podle příkladu Krista, který umyl nohy svým učedníkům, čímž vyjádřil že všichni bez rozdílů jsou povolání ke službě druhým). V České Třebové má mnoholetou tradici. Po bohoslužbě je prostror k tiché osobní modlitbě v setmělém kostele… MKu

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne

Na Květnou neděli jsme vítali Krista jako svého krále a symbolicky jej doprovázeli na jeho cestě do Jeruzaléma jako před mnoha lety jeho učedníci. O. Miloš nejprve požehnal ratolesti a pak nasedl na koně a v doprovodu věřících dojel ke kostelu, kde koníka přenechal dětem, které se již jako každý rok moc těšily, že se…

Nepřehlédněte:)

Do 10.4.2022 se můžete přihlásit na otevžený víkend Kána pro manželské páry s dětmi a také na výlet do Lesné s bohoslužbou pro děti a mládež:

Jak je možné pomoci Ukrajině?

Informace z Oblastní Charity Ústí nad Orlicí: Jak je možné  pomoci Ukrajině?  V tuto chvíli je to peněžní sbírka a hledání ubytovacích kapacity. Blíže: SBÍRKA nejúčinnější forma pomoci v tuto chvíli je SBÍRKA – jelikož umožní nakoupit potřebně věci ve velkém, pokud možno přímo v místech pomoci, je cílená tam, kde je to potřeba zejména skrze síť Charit…

Pozvánka na masopustní víkend

Sobota 26. února 2022 – odpoledne pro chlapy na faře od 14 hodin společné vaření masopustního guláše a duchovní program (vlastní půllitr na pivo s sebou) Neděle 27. února 2022 – posezení na faře s masopustním občerstvením pro všechny po nedělní bohoslužbě (asi od 10:30)