Nová podoba českotřebovského farního betléma

Jistě si mnozí vzpomenete na zelenou boudu v levé boční lodi farního kostela, která po několik desetiletí ukrývala českotřebovský farní betlém, zrestaurovaný za P. Františka Kettnera v Chrámovém ateliéru v Červeném Kostelci. Dlouhé roky jsme si lámali hlavy, jak pro něj najít lepší umístnění, nebo jak vylepšit jeho podobu. Přechodná podoba betléma zakrývající mariánský oltář byla rovněž nevhodná…

Živý betlém v České Třebové

Na fotografie zveřejněné na stránkách Orlického deníku se můžete podívat zde. Obrázky z webových stránek ČT Zpravodaje naleznete zde.

Skuhrovský kostelík se radoval …

Není jednoduché sehnat koncertující v adventním čase – kdo zpívá nebo hraje, ten ví. Proto jsme vstup do adventu ve Skuhrově naplánovali o týden dříve. Pozvání přijal rychnovský X-Tet – a zpíval  opravdu dobře. Koncert se uskutečnil zčásti v kostele, zčásti před kostelem u stromečku. Třetí část se potom konala na sále, kde proběhl prodej adventních věnců…

K nenávisti mě nepřinutíte

V neděli 17. září 2017 se v kostele svatého Jakuba konalo biřmování jedenácti mladých lidí             Možná znáte někoho, kdo byl pokřtěn již jako nemluvně, ale tím vlastně jeho křesťanské povědomí skončilo. Dostal křest, a tím to haslo. A právě z tohoto důvodu mnozí lidé na prahu dospělosti přijímají dar Ducha svatého, který svým vanutím…

Rozhlasové pozvání na výlet: Do Semanína po stezce motýlích křídel

Rozhlasový příspěvek si můžete poslechnout zde – o semanínském kostele se mluví ve 4. až 18. minutě, ale dozvíte se i o smírčím kříži, o knajpovišti a jiných zastaveních Semanínských stezek. Odkaz na stránky rozhlasu a další zajímavosti ze Semanína naleznete též na adrese http://www.obecsemanin.cz/obec-239/o-obci/kostel-semanin/

Ohlédnutí za prázdninami v Anenské Studánce

V kostele sv. Vavřince v Anenské Studánce byla o prázdninách dokončena úprava interiéru kostela. Autorem návrhu i realizací byla pověřena firma Jan Mach, Červený Kostelec. Veškeré úpravy stály celkem 40.000,- Kč a místní farníci si je hradí z vlastních zdrojů. Částkou 10.000,- Kč přispěla i obec Anenská Studánka. Zhotoven je nový oltář, ambon, sedes pro kněze…

Jaká byla Bartolomějská pouť 2017?

Další informace o pouti a hlavně o postupu prací na průčelí mám též na obecním webu http://www.obecsemanin.cz/obec-239/o-obci/kostel-semanin/