Kaplička v Řetůvce

Až pojedete na kole  nebo půjdete na pěší výlet přes Řetůvku,  zastavte se na malou chvílí na krásném místě u kapličky sv. Václava v Řetůvce. Naši předkové vybrali toto místo ke stavbě kapličky s velkým citem pro zasazení do krajiny. Připojujeme i fotografii nové mříže ke vstupu do kapličky. M. Kolovratník

Slavnost Kristova Zmrtvýchvstání –12. dubna 2020

Pokoj Vám všem, se kterými se běžně setkávám o nedělích v kostele. Posílám Vám ranní pozdrav a fotografii z našeho farního kostela sv. Jakuba. Kristovo vzkříšení r. 33 proběhlo beze svědků a jeho letošní oslava probíhá také ve velmi skromné formě. Celý půst včetně Svatého týdne a tridua nás mnohé vedl vzhledem k celospolečenské situaci…

Výměna topolového větrolamu za přírodní remíz

Zakládáme přírodní remíz ve farské části topolového větrolamu. Topoly jsou relativně krátkověké. V 50. letech se sázely v rámci socialistického hospodaření. Dnes už dožívají. Kmeny topolů prodáme na pile a z toho zaplatíme dřevorubce, transport, úklid větví a hlavně novou výsadbu, ze které vznikne plnohodnotný přírodní remíz. Sázíme: duby, habry, babyky, jilmy, lípy a plané…

Zrušení bohoslužeb

Ve středu dne 11.3.2020 je zrušena bohoslužba v Domově pro seniory a v sobotu 14.3.2020 jsou zrušeny bohoslužby v Anenské Studánce a v Přívratu.

Rozhodnutí diecézního biskupa v souvislosti s šířením nového koronaviru – 10.3.2020

Dispens od účasti na bohoslužbách a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru V Hradci Králové dne 10. března 2020   Bratři a sestry v Kristu, jak víte, celá společnost v čele s institucemi veřejné správy se snaží zabránit rychlému rozšíření nového koronaviru, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Pokud by nebyla přijata…

Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní

Při bohoslužbě na Popeleční středu jsme se nechali symbolicky označit popelem, čímž jsme se přihlásili k tomu, že chceme usilovat o poznání, co máme změnit v našich životech. Otec Miloš zdůraznil, abychom však neměnili nic na základě našich představ, ale prosili Boha, aby nám dal toto poznání on. Postní dobou nás letos opět provází brožura…

Putování za koledami do Semanína

Putování za koledami je ekumenické zakončení vánočního období, spojené s trochou pohybu v přírodě, pohoštěním a poklábosením a zazpíváním ve svátečně rozsvíceném kostele. Je to příklad venkovské aktivity, na kterou ani není potřeba farář, ale lidi sblíží daleko více, než jen běžná bohoslužba. Chodí se sněhem přikrytou krajinou polní cestou z Javorky do Semanína. Na…

Vánoční výzdoba

Tak mě napadlo, kolik hodin by to asi dalo, kdyby se měl sečíst všechen čas věnovaný vánoční výzdobě. A tak děkuji všem, kteří vyzdobili nejen prostředí svých domovů, ale i našich kostelů a kaplí. Na fotografii je výzdoba  malé kapličky v Helvíkově. V posledních letech počet stálých obyvatel této vesničky vzrostl na číslo 19. Možná si i…

Zpívání koled v kapli sv. Barbory na Lhotce

V naší kapličce se slouží bohoslužba dvakrát do roka, jinak bývala opuštěná. V loňském roce jsme se v ní začali scházet k pravidelné modlitbě růžence, při této modlitbě přišel nápad uspořádat u nás zpívání koled, a protože se u ostatních účastníků setkal s podporou, pustili jsme se do realizace. Hudbu jsme svěřili mladým hudebníkům, kapličku…