Netradiční 9. tradiční výlet pro manželské páry

Vzhledem k situaci jsme přemýšleli, zda výlet letos uskutečnít, ale protože nemohl být ani v loňském roce, rozhodli jsme se jej připravit jinou formou. Každý manželský pár si mohl vybrat mezi navrženými trasami nebo jít (či jet) svoji vlastní trasu. Vybaveni otázkou o. Miloše, co je pro nás v manželství nejlehčí, jsme toto téma skloňovali…

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme ukončili Velikonoční třídenní, kdy jsme společně s Kristem procházeli jeho poslední večeří s apoštoly, jeho utrpením a smrtí na kříži až k nedělnímu ránu, kdy jsme si připomínali úlek a údiv jeho příznivců u prázdného hrobu – jeho Zmrtvýchvstání. A tak tímto dnem znělo jásavé „Aleluja“ s vděčností nás všech za záchranu, za vítězství…

Otevřený kostel na Velký pátek a na Bílou sobotu

Aby mohl být kostel otevřený k soukromé modlitbě na Velký pátek a k modlitbě u Božího hrobu na Bílou sobotu, zapište se prosím do listiny na tomto odkaze: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYajt4whiNtvEbnQU5mHCpfjd-15ZNYd5FSafva-yq4/edit?usp=sharing

Rezervace procházky s o. Milošem

Rezervace setkání s o. Milošem probíhá podobně jako u rezervací na bohoslužby. Navíc je potřeba vyplnit telefonní číslo. Po klinkutí na tlačítko „Rezervovat“ se o. Milošovi odešle e-mail s údaji, které jste zadali. Následně se Vám o. Miloš ozve pro domluvení času setkání. V případě požadavku na zrušení rezervace se obracejte přímo na o. Miloše.

Předávání betlémského světla

Tak jako každý rok si mohli lidé přijít pro betlémské světlo do otevřených kostelů – letos v Anenské Studánce, Třebovicích a v Rybníku. Fotografie jsou z Rybníka. MKu

Vánoční výzdoba

Dnešního dne (23.12.) se dokončily vánoční výzdoby našich kostelů. Takto vypadá vánočně vyzdobený kostel v Řetové… MK

Změna pořadu bohoslužeb

Upozorňujeme, že vzhledem k onemocnění P. Miloše Kolovratníka byl upraven rozpis vánočních bohoslužeb. Rezervace zůstávají v platnosti, jen čas  začátku bohoslužby se změnil.