Platí pouze pro město Česká Třebová; intence v ostatních kostelích a kaplích je třeba domlouvat s kostelníky jednotlivých míst.

“Intence“ (zvláštní úmysl mše sv.) je jedna z mnoha konkrétních modliteb, které během eucharistie Bohu svěřujeme.

Intence na rok 2018 je možno vyplnit v elektronické podobě na webových stránkách farnosti níže, nebo napsat na vytištěný lístek a odevzdat ho v sakristii kostela či na faře v ČT.

  • V České Třebové bývají pravidelně mše sv. v úterý-pátek a v neděli. Proto doporučujeme zapsat cca 3-4 intence od jednoho dárce. Toto číslo je dáno snahou vyjít vstříc všem zájemcům, a pokud bude místo pro další, bude to oznámeno.
  • Při vyplnění elektronického formuláře přijde na vaši e-mailovou adresu informace, že jsme vaše požadavky obdrželi.
  • Obnos za intence můžete odevzdat přímo Heleně Johnové, nebo do farní kanceláře v obálce označené „INTENCE“ s uvedením vašeho jména.

Přiložený finanční obnos je po zapsání do intenční knihy uložen na vkladní knížku u Čs. spořitelny a je postupně užíván na nákup pohonných hmot a jako částečný příspěvek na provoz automobilů, které kněží používají k pastoračním účelům – viz Kodex církevního práva, kánon 946: “Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích činnostech.”

(Jen za pohonné hmoty zaplatí kněz v našem okruhu cca 2.000 – 2.500 Kč měsíčně – tato částka zahrnuje pouze jízdy pro pastorační účely a nejsou v ní započítány náklady na provoz a údržbu auta.)

  • Intence předávejte / posílejte do 30. 11. 2017.
  • Během měsíce prosince budou vaše úmysly zapsány do intenční knihy farnosti. Naší snahou je v rámci možností respektovat požadované termíny, což v případě pozdního dodání vašich intencí či střetu více zájemců o jedno datum nelze.
  • Vzhledem k tomu, že život farnosti vyžaduje v průběhu roku některé změny, vyhrazujeme si právo již ohlášený termín intencí změnit.

Jak se dozvíte, na které datum byla vaše intence zapsána?

  • Pokud odevzdáte formulář na papíře, na tento váš lístek zapíšeme data intencí a své lístky si vyzvednete po ohlášení v sakristii kostela, případně na faře.
  • Pokud vyplníte elektronický formulář, zapsaná data vašich intencí vám zašleme e-mailem.

Na farních webových stránkách je možnost nahlédnout do kalendáře intencí na celý rok (který se bude během roku aktualizovat) a kde si budete moci ověřit data svých intencí a také vidět, kdy zůstalo volné datum (během roku tak zůstane možnost ozvat se na faru v případě zájmu).

Formulář k vytisknutí naleznete zde.

Kontaktní údaje zadavatele:

Jméno (vyžadováno)

Příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)


Intence 1:

Datum

Datum
Napište, kdy si přejete, aby byla na tento úmysl sloužena mše sv.
Zadejte datum ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2016-05-29).

Zvláštní přání

Zvláštní přání
Napište, pokud si přejete jen některý den v týdnu, nebo pouze ráno či večer apod.

Intence – úmysl mše svaté

Intence – úmysl mše svaté
Napište, na jaký úmysl má být mše sv. sloužena, upřesněte, zda za živé či zemřelé
Úmysl může být sloužen i mimo farnost Úmysl může být sloužen i mimo farnost
Zaškrtněte, pokud může kněz sloužit mši sv. na tento úmysl i mimo farnost (během dovolené, exercicií apod.)
Nezaškrtávejte, pokud chcete, aby mše sv. byla sloužena v České Třebové.

Intence 2:

Datum

Datum
Napište, kdy si přejete, aby byla na tento úmysl sloužena mše sv.
Zadejte datum ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2016-05-29).

Zvláštní přání

Zvláštní přání
Napište, pokud si přejete jen některý den v týdnu, nebo pouze ráno či večer apod.

Intence – úmysl mše svaté

Intence – úmysl mše svaté
Napište, na jaký úmysl má být mše sv. sloužena, upřesněte, zda za živé či zemřelé
Úmysl může být sloužen i mimo farnost Úmysl může být sloužen i mimo farnost
Zaškrtněte, pokud může kněz sloužit mši sv. na tento úmysl i mimo farnost (během dovolené, exercicií apod.)
Nezaškrtávejte, pokud chcete, aby mše sv. byla sloužena v České Třebové.

Intence 3:

Datum

Datum
Napište, kdy si přejete, aby byla na tento úmysl sloužena mše sv.
Zadejte datum ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2016-05-29).

Zvláštní přání

Zvláštní přání
Napište, pokud si přejete jen některý den v týdnu, nebo pouze ráno či večer apod.

Intence – úmysl mše svaté

Intence – úmysl mše svaté
Napište, na jaký úmysl má být mše sv. sloužena, upřesněte, zda za živé či zemřelé
Úmysl může být sloužen i mimo farnost Úmysl může být sloužen i mimo farnost
Zaškrtněte, pokud může kněz sloužit mši sv. na tento úmysl i mimo farnost (během dovolené, exercicií apod.)
Nezaškrtávejte, pokud chcete, aby mše sv. byla sloužena v České Třebové.

Intence 4:

Datum

Datum
Napište, kdy si přejete, aby byla na tento úmysl sloužena mše sv.
Zadejte datum ve formátu RRRR-MM-DD (např. 2016-05-29).

Zvláštní přání

Zvláštní přání
Napište, pokud si přejete jen některý den v týdnu, nebo pouze ráno či večer apod.

Intence – úmysl mše svaté

Intence – úmysl mše svaté
Napište, na jaký úmysl má být mše sv. sloužena, upřesněte, zda za živé či zemřelé
Úmysl může být sloužen i mimo farnost Úmysl může být sloužen i mimo farnost
Zaškrtněte, pokud může kněz sloužit mši sv. na tento úmysl i mimo farnost (během dovolené, exercicií apod.)
Nezaškrtávejte, pokud chcete, aby mše sv. byla sloužena v České Třebové.