Vítejte na stránkách pastoračního celku, do kterého patří farnosti Česká Třebová, Řetová a Damníkov. Zde najdete základní informace o tom, jak žijeme a sdílíme křesťanskou víru. Je možné, že zde nenajdete odpověď na všechny vaše otázky. Možná se jen chcete podívat, jak to v církvi a naší farnosti chodí, nebo potřebujete výpis z matriky křtu či něco jiného. Nebojte se zavolat, napsat email nebo osobně přijít. V rámci našich možností vám chceme být k dispozici.
o. Miloš Kolovratník

Nepřehlédněte:

Katecheze a výuka náboženství 2020/2021Intence na rok 2021 v České TřebovéTábor 2021


Aktuálně

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme ukončili Velikonoční třídenní, kdy jsme společně s Kristem procházeli jeho poslední večeří s apoštoly, jeho utrpením a smrtí na kříži až k nedělnímu ránu, kdy jsme si připomínali úlek a údiv jeho příznivců u prázdného hrobu – jeho Zmrtvýchvstání. A tak tímto dnem znělo jásavé „Aleluja“ s vděčností nás všech za záchranu, za vítězství…

Otevřený kostel na Velký pátek a na Bílou sobotu

Aby mohl být kostel otevřený k soukromé modlitbě na Velký pátek a k modlitbě u Božího hrobu na Bílou sobotu, zapište se prosím do listiny na tomto odkaze: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYajt4whiNtvEbnQU5mHCpfjd-15ZNYd5FSafva-yq4/edit?usp=sharing

Rezervace procházky s o. Milošem

Rezervace setkání s o. Milošem probíhá podobně jako u rezervací na bohoslužby. Navíc je potřeba vyplnit telefonní číslo. Po klinkutí na tlačítko „Rezervovat“ se o. Milošovi odešle e-mail s údaji, které jste zadali. Následně se Vám o. Miloš ozve pro domluvení času setkání. V případě požadavku na zrušení rezervace se obracejte přímo na o. Miloše.

Předávání betlémského světla

Tak jako každý rok si mohli lidé přijít pro betlémské světlo do otevřených kostelů – letos v Anenské Studánce, Třebovicích a v Rybníku. Fotografie jsou z Rybníka. MKu

Zveme Vás

← kalendář akcí