Vítejte na stránkách pastoračního celku, do kterého patří farnosti Česká Třebová, Řetová a Damníkov. Zde najdete základní informace o tom, jak žijeme a sdílíme křesťanskou víru. Je možné, že zde nenajdete odpověď na všechny vaše otázky. Možná se jen chcete podívat, jak to v církvi a naší farnosti chodí, nebo potřebujete výpis z matriky křtu či něco jiného. Nebojte se zavolat, napsat email nebo osobně přijít. V rámci našich možností vám chceme být k dispozici.
o. Miloš Kolovratník

Nepřehlédněte:

Katecheze a výuka náboženství 2020/2021Intence na rok 2020 v České TřebovéInformace o církevních restitucíchTábor 2020
Adventní koncerty 2019


Aktuálně

Primice Káji Dvořáka – Litomyšl 28.6.2020

Mnozí z nás s radostí sdíleli rozhodnutí Káji Dvořáka, který dlouhá léta působí v sousední farnosti Litomyšl jako jáhen, pro kněžskou službu. Zprostředkováváme Vám jeho životní pouť, jak ji pro nás zapsal v úvodu primiční brožurky (též na www.primice.cz ) M. Kolovratník

Kaplička v Řetůvce

Až pojedete na kole  nebo půjdete na pěší výlet přes Řetůvku,  zastavte se na malou chvílí na krásném místě u kapličky sv. Václava v Řetůvce. Naši předkové vybrali toto místo ke stavbě kapličky s velkým citem pro zasazení do krajiny. Připojujeme i fotografii nové mříže ke vstupu do kapličky. M. Kolovratník

Slavnost Kristova Zmrtvýchvstání –12. dubna 2020

Pokoj Vám všem, se kterými se běžně setkávám o nedělích v kostele. Posílám Vám ranní pozdrav a fotografii z našeho farního kostela sv. Jakuba. Kristovo vzkříšení r. 33 proběhlo beze svědků a jeho letošní oslava probíhá také ve velmi skromné formě. Celý půst včetně Svatého týdne a tridua nás mnohé vedl vzhledem k celospolečenské situaci…

Výměna topolového větrolamu za přírodní remíz

Zakládáme přírodní remíz ve farské části topolového větrolamu. Topoly jsou relativně krátkověké. V 50. letech se sázely v rámci socialistického hospodaření. Dnes už dožívají. Kmeny topolů prodáme na pile a z toho zaplatíme dřevorubce, transport, úklid větví a hlavně novou výsadbu, ze které vznikne plnohodnotný přírodní remíz. Sázíme: duby, habry, babyky, jilmy, lípy a plané…

Zrušení bohoslužeb

Ve středu dne 11.3.2020 je zrušena bohoslužba v Domově pro seniory a v sobotu 14.3.2020 jsou zrušeny bohoslužby v Anenské Studánce a v Přívratu.

Zveme Vás

← kalendář akcí