Vítejte na stránkách pastoračního celku, do kterého patří farnosti Česká Třebová, Řetová a Damníkov. Zde najdete základní informace o tom, jak žijeme a sdílíme křesťanskou víru. Je možné, že zde nenajdete odpověď na všechny vaše otázky. Možná se jen chcete podívat, jak to v církvi a naší farnosti chodí, nebo potřebujete výpis z matriky křtu či něco jiného. Nebojte se zavolat, napsat email nebo osobně přijít. V rámci našich možností vám chceme být k dispozici.
o. Miloš Kolovratník

Nepřehlédněte:

Katecheze a výuka náboženství 2021/2022Intence na rok 2021 v České TřebovéTábor 2021


Aktuálně

Pouť v Dlouhé Třebové

V Dlouhé Třebové jsme měli 4.7.2021 Svatoprokopskou pouť, která začala litaniemi od naší historické sochy sv. Prokopa a průvodem ke kostelu, kde jsme se přivítali s o. Milošem a pokračovali sv. mší. Počasí nám přálo a schola nám krásně zazpívala. autor: textu i fotografií: I. Sedláček převzato z facebooku farnosti Česká Třebová

Poděkování za pozvání do hor

Milí farníci, děkuji vám  za pozvání do hor, konkrétně za dárkový poukaz na Erlebachovu boudu. Strávil jsem tam 5 krásných letních dnů . A protože v podmínkách dárkového poukazu bylo, že musím prokázat  svoji skutečnou přítomnost na tomto místě,  udělal jsem pár obrázků. Moc mi ta selfíčka nejdou, ale časem to nacvičím. Berte to prosím i…

Netradiční 9. tradiční výlet pro manželské páry

Vzhledem k situaci jsme přemýšleli, zda výlet letos uskutečnít, ale protože nemohl být ani v loňském roce, rozhodli jsme se jej připravit jinou formou. Každý manželský pár si mohl vybrat mezi navrženými trasami nebo jít (či jet) svoji vlastní trasu. Vybaveni otázkou o. Miloše, co je pro nás v manželství nejlehčí, jsme toto téma skloňovali…

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme ukončili Velikonoční třídenní, kdy jsme společně s Kristem procházeli jeho poslední večeří s apoštoly, jeho utrpením a smrtí na kříži až k nedělnímu ránu, kdy jsme si připomínali úlek a údiv jeho příznivců u prázdného hrobu – jeho Zmrtvýchvstání. A tak tímto dnem znělo jásavé „Aleluja“ s vděčností nás všech za záchranu, za vítězství…

Otevřený kostel na Velký pátek a na Bílou sobotu

Aby mohl být kostel otevřený k soukromé modlitbě na Velký pátek a k modlitbě u Božího hrobu na Bílou sobotu, zapište se prosím do listiny na tomto odkaze: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYajt4whiNtvEbnQU5mHCpfjd-15ZNYd5FSafva-yq4/edit?usp=sharing

Zveme Vás

← kalendář akcí